Andělé II 31.10.2013

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách, jak se v určitých situacích správně rozhodnout. Nebo chceme jen emocionálně jednat, mnohdy chybně?
A právě Andělé nám mohou dát impuls ke správnému jednání, nebo

převést naší myšlenku jinému člověku a tím nám pomoci.
Andělé nám i doposud měli snahu pomáhat, i když jsme je o to nežádali. Ale nyní může být jejich pomoc daleko větší. A Bůh si to tak přeje.
Ale jejich pomoc je závislá též na naší snaze respektovat Boží řád. Čím více se budeme snažit být v souladu s Božím řádem, tím jim umožníme, aby nám mohli více pomáhat. Budeme tak růst k dokonalejšímu a radostnějšímu životu a větší věčné blaženosti.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]