Co připravujeme do Reginy? 23.10.2014

1. Od č. 1/2015 do č. 2/2016 budeme uveřejňovat sdělení sv. otce Pia po jeho smrti, jak vidí náš život z věčné blaženosti a dále o tom, co se dělo po jeho smrti do jeho vstupu do nebe. Jde o jeho zjevení svému spolubratru.


2. Od č. 1/2015 budeme uveřejňovat úryvky ze života sv. Františka, jak jeho asketický život a skutky pokání oživily a zachránily církev a to je v dnešní době nejvíce potřeba, neboť nastává odklon od Kristova učení.


3. V dnešní době mnozí „věřící“, a to jsme my, nechtějí uvažovat o změně života a jen pasivně akceptovat, že existuje Bůh, v což věří i ďábel. A to vedlo vždy, jak víme z historie, ke katastrofě.


Proto budeme uveřejňovat informace pro lidi, kteří ještě nepropadli pasivitě a chtějí si vyprosit od Boha zvláštní ochranu do nastávajících nejtěžších let lidstva.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]