Kde najdete nové informace o Medžugorji 4.3.2013

Internet (http://verite.cz). Na něm je uvedeno:

- poselství z 25. a 2. dne v měsíci

- mimořádné informace o Medžugorji

- v sekci Cestovní agentura poutě VÉRITÉ do Medžugorje

- knižní publikace, DVD a další materiály z Medžugorje

 

Zprávy z Medžugorje (měsíčník – vychází po 27. dni v měsíci). V nich je uvedeno:

- poselství z 25. a 2. dne v měsíci

- výklad k předposlednímu poselství

- úvahy o naplňování poselství z Medžugorje

- poslední události v Medžugorji...

- mimořádné události v Medžugorji

- mimořádné aktivity týkající se Medžugorje

- informace o duševním a tělesném uzdravení v Medžugorji

- termíny poutí VÉRITÉ do Medžugorje

- publikace VÉRITÉ o Medžugorji

 

REGINA (časopis – 10 čísel do roka). V ní je uvedeno:

- úvahy teologů o významu zjevení Panny Marie v Medžugorji

- svědectví vizionářů a poutníků

- působení zjevení Panny Marie v Medžugorji a ve světě

- lékařské výzkumy vizionářů během zjevení

- podrobnější popis zázračných uzdravení (duševních i tělesných)

- informace z Festivalu mládeže a dalších slavnostních akcí v Medžugorji

- publikace o Medžugorji (knihy, DVD, audio)

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]