Párty v Káně Galilejské 19.1.2010

     Ježíš a Maria jsou na svatbě v Káně Galilejské. Maria si všímá, že došlo víno. A Ježíš proměněním vody ve víno zachraňuje situaci. Tedy, první Ježíšův zázrak.

     Ježíš miloval vinice a víno. Jedno z jeho nejpůsobivějších podobenství se odehrálo právě ve vinici. No znáte to, přece. Lenoši, kteří přicházejí pracovat na poslední hodinu pracovního dne na vinici dostávají totéž co ti, kteří přišli první a pracovali celý den. A pak máme Kánu Galilejskou, kde se Ježíš projevuji jako výborný znalec dobrého vína. Dokazuje nám to šéf sálu, který se obdivuje ženichovi, že nejlepší víno dává na stůl teprve před koncem svatby. Nakonec mesiášskou dobu, jak říkají proroci, charakterizuje i hojnost vína. To má smysl.

     Ježíš měl rád i svatby. (Stále více mám dojem, že se u Ježíše všechno točí kolem vína a svateb): On je Snoubenec, který si přišel pro svoji Snoubenku (J 3, 29), a potom Král připravil Ježíšovi svatební hostinu (Mt 22, 1) a nakonec ve Zjevení je celá naše historie popsána jako příprava na svatební hostinu nebeského Beránka (21, 9). A co víc, Ježíš svůj první zázrak učinil právě na svatbě v Káni Galillejské (J 2, 11). Říká se, že na to první se stále vzpomíná a Ježíšův první zázrak nebyl oživení mrtvého, exorcismus a osvobození posedlého nebo uzdravení nemocného, ale právě proměnění vody ve víno. Čistě proto, aby se nepokazila radost na svatbě.

     Takový Ježíš pro pobožné nebyl dostatečně pobožný. Žrout a pijan. Tak ho nazývali. OK. Ne zrovna takovými slovy, ale v tom smyslu. Ale jak došli k těm předpokladům? Ježíš, prostě řečeno nedovoloval, aby se na Boha hledělo jako na nějakého šedivého starce, který jenom sedí, přikazuje – udělej to, udělej ono! – a nekompromisně trestá, když se něco zanedbalo, jak ho představovali farizeové. Když neuvažuješ jako my, běda ti…
     Já sice nejsem odborník, ale stále více se mi zdá, že Ježíš nechce, abychom se odvraceli od Boha, když něco slavíme, jako by to bylo něco proti Boží vůli. Bůh je přesto Láska.

     Ale, abychom se dostali k věci. Ježíšova a Mariina přítomnost v Káně Galilejské a jejich jednání, dokreslují jejich úlohu v našich životech. Ježíš ukázal jak mu záleží na tom, aby člověka opravdu udělal šťastným, ukázal mu cestu k plnosti života. A Maria se projevila jako věrná vykladatelka Ježíšovy vůle. Ona mateřským okem sleduje situaci a chce zabránit možné nepříjemnosti. Ona stejně tak svým mateřským okem, vidí i všechny moje potřeby a svým srdcem mne provází na mojí křížové cestě.
     "Cokoli vám řekne učiňte!" – klíč dnešního Evangelia. Bůh nechce dělat zázrak bez naší spolupráce. Ježíš při všech svých zázracích od přítomných vyžaduje víru. Nežádá mnoho. On žádá to malé, lidské: trochu vody (v tomto případu tři kádě vody), neochvějnou víru a důvěru v jeho úmysl. Je to snad příliš mnoho?
(Napsal: fra Dalibor, 17.1.2010)

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]