Úvod Medžugorje

PROMĚNIT VÍRU V LÁSKU
a
ZÍSKAT BOŽÍ OCHRANU NA PŘÍŠTÍCH 10 LET

V Praze 4. 10. 2018

Vážení přátelé,

zdravíme Vás a děkujeme Vám za přihlášku na poutní zájezd "Netradičně do Svaté země". Doufáme, že tento unikátní zájezd se uskuteční podle plánu  od 14. do 24. března 2019. Navštívíme alespoň 50 míst na nichž pobýval Pán Ježíš.

Od tradičních poutních zájezdů se hlavně liší tím, že půjdeme na pravá biblická místa (poutníci na tradiční pouti navštíví maximálně 20-25 míst, z čehož je polovina nepravých, jako jsou: tradiční Boží hrob, tradiční Kalvárie, tradiční křížová cesta, nepravá Kána Galilejská, nepravé křtící místo (pravé je v Jordánsku), setkání Panny Marie s Alžbětou v Ein Karen atd.).

Tak jako u minulých poutí půjdeme na pravá a nově objevená místa, která neznají ani průvodci dosavadních poutí. Z tradičních míst navštívíme pouze nepravý Boží hrob, nepravé místo ukřižování a vysvětlíme proč a jak tato místa vznikla.

Naše poutní cesta se liší oproti tradičním poutím hlavně tím, že:

- navštívíme v klidu a pohodě 40 míst, oproti dosavadním tradičním poutím, kde se jde na 20 - 25 míst, z čehož polovina je nepravých,

- naše cesta je o 3 - 4 dny delší, než bývají jiné cesty.

- na navštívených místech máme krátký věcný výklad o události, která se tam stala, vyhýbáme se tomu říkat líbivé nepravdivé informace,

- na 25 místech reprodukujeme zvukový stereo záznam o události, která se tam stala. Tam kde je hlučný provoz použijeme vysílačku se sluchátky,

- podle názoru poutníků, kteří absolvovali cestu s jinými organizacemi, je naše poutní cesta o dva řády lepší. Toto řekli i čtyři Češi žijící dlouhodobě v Německu, kteří byli v Izraeli s jejich německými organizacemi.


V Praze dne 5.10.2018

Informace č. 1

Vážení,

zdravíme vás a posíláme pokyny pro naši cestu: Netradičně do Svaté země pro pokročilé. Upravili jsme program, aby se mohli přidat začátečníci.

1) Zaplatili jsme za vás zálohu na letenku, a proto vás žádáme o zaplacení alespoň poloviny do 25. října 2018 z celkové ceny zájezdu tj. 19.800,- Kč/osoba, pokud jste nám ještě neuhradili 1.000,-Kč/osoba. V případě, že jste 1.000,-Kč uhradili, uhraďte 18.800,-Kč/osoba. Druhou polovinu této částky můžete zaplatit do 25. listopadu 2018.

Účet číslo: 2400875526/2010

VS ………

zbývá zaplatit (korunová část):

2) Valutovou částku 220,-Euro nám můžete předat před odjezdem (může to být v dolarech, šekelech nebo korunách).

3) Další 2. pokyny na cestu vám pošleme asi 25. listopadu 2018 (platnost vašeho pasu musí být do 24. září 2019).

4) Pokyny č.3 před odjezdem a na pobyt vám zašleme asi 30. ledna 2019.

Počet účastníků zájezdu byl zvýšen na 55 lidí (včetně 6 kněží) a zatím přijímáme náhradníky.

Pokyny č. 2 a č. 3 jsme dali na naše internetové stránky (cestovní agentura, pouť do Izraele, ale tyto pokyny se mohou před odesláním mírně změnit.

Pro velký zájem (kdy již nyní měsíc před uzávěrkou máme 67 zájemců) o pouť tohoto typu nevylučujeme, že se ještě pokusíme v březnu 2020 uskutečnit opravdu poslední pouť. Důležitý je i zdravotní stav dr. Mráčka.

Meditativní nahrávky z této pouti si můžete přehrát na našich webových stránek www.verite.cz (na první stránce pod sochou Panny Marie: přehrát video).

Těšíme se na tento unikátní zájezd a doufáme, že všichni získáme mimořádné milosti Boží pro nastávající těžkou dobu a optimismus do dalšího života.

S pozdravem,

Dr. František Mráček

Vyřizuje Z. Korálová

tel. 222 324 617

(Po- St)

 

 


 

 

Předběžné informace č. 2

Netradičně do Svaté země

V Praze  25.11.2018

Vážení a milí,

zdravíme Vás a těšíme se na společnou pouť „Netradičně do Svaté Země“ ve dnech

14. – 24. března 2019 a sdělujeme:

1.  Nejpozději do 3. února 2019 je třeba nám předat, pokud jste to již neučinili, částku 220 €  nebo 5.676,-Kč na účet: 2400875526/2010. Jako variabilní symbol napište číslo, které jste uváděli při platbě korunové části. Částku v Eurech je však možné platit i v den odjezdu při prezentaci (bez zaplacení této částky nemůžete odjet).

Tyto Vámi zaslané peníze na zvláštní poplatky (polední jídelní balíčky, soukromé mikrobusy, spropitné průvodcům, řidičům a v hotelích, majitelům autobusů, dary v kostelech, na kontakty, taxi, telefony) proměníme na šekely a dolary.

Veškeré výlohy na poutní cestu jsou tím zcela zaplaceny. Výši kapesného na WC, na dárky si určujete sami.

2. Upozornění pro platnost pasu - PAS MUSÍ BÝT PLATNÝ JEŠTĚ PŮL ROKU PO NÁVRATU  tzn. do 24. září 2019 !!!!!!!!!

Pokud máte platnost pasu kratší, nechte si ihned vystavit pas nový !!!

 

3.  V případě vážných důvodů neúčasti na zájezdu Vám poukázanou částku vrátíme,  pokud budete mít za sebe náhradníka a oznámíte nám to do 20. února 2019.

Jmenný seznam cestujících můžeme změnit 5 dní před odletem.

4. Program pouti nelze měnit a je třeba ho plně respektovat, neboť za Vás přejímáme zodpovědnost (běžné poutě navštíví maximálně 20 poutních míst a z toho polovina je nepravých. My navštívíme 40 míst, a proto program musí být velmi pečlivě organizován, aby pouť proběhla v klidu).

5.   Před odletem si vyřiďte individuelně pojištění na cestu podle Vašeho výběru:

všechny dny:  15. 03. - 24. 03. 2019Izrael

(proč 15.3. ?- protože se odlétá 5 minut před půlnocí)

Jakékoliv dotazy týkající se předmětné pouti vzneste:

 

Dr. František Mráček, mob. 602 101 069

 

 


Předběžné informace    č. 3

Netradičně do Svaté Země

V Praze 30.1.2019

 

Několik informací k poutní cestě :

1. Doporučujeme vzít si cestovní kufr s kolečky na širší straně, který se nekymácí a je s vysouvacím držadlem. Cestovní kufr, který při odbavení dáte do zavazadlového prostoru letadla, může vážit max. 15 kg. Kabinové zavazadlo, nebo i dvě, mohou vážit dohromady max. 8 kg (rozměry maximálně 56x45x25 cm). Při prezentaci 14. března 2019 si ve VÉRITÉ nebo v klášteře můžete zavazadla převážit.

2. Do malého příručního zavazadla (do kabiny v letadle) se nesmí brát žádné lahvičky, kosmetické krémy, spreje, tekutiny a ostré předměty (to vše může být v cestovním kufru). Je možné si do kabiny vzít léky.

3. Někde, zejména v ortodoxních prostorách, hned 15. března 2019 je třeba, aby ženy měly sukně, nikoliv kalhoty  a pánové musí mít dlouhé kalhoty, ne šortky !

4. Při snídani v hotelu je třeba se důkladně najíst, ale v žádném případě nelze jídlo odnášet, výjimku mají nemocní (ohlaste nám to předem).

5. Hlavně  NEZAPOMEŇTE si vzít  na cestu potřebné léky !!!

6. Doporučujeme vzít si s sebou sušenky (čokoláda se v teple rozpouští).

7. Znovu zdůrazňujeme, pro klidnější a hlubší spaní v letadle je nutné si opatřit plastové špunty do uší (v lékárně asi za 16 Kč), nikoliv molitanové. Můžete spát asi 3 hodiny, proto je důležitý kvalitní spánek (první den je nejvíce náročný).

8. Při zahajování denních programů nastupujte do autobusu včas. Každé zdržení o 5 minut vyvolá nervozitu lidí čekajících již v autobusu a narušuje morálku.

9. Pochopte, že budete absolvovat mimořádně významnou a náročnou cestu. I když je připravována velmi pečlivě, vždy se mohou vyskytnout potíže, a proto je nutné být ve střehu a mít určitou dávku trpělivosti.

10. Rovněž připomínáme vyřízení individuálního pojištění na cestu (bez něj nemůžete odletět)!!!!!!!!

11. Po přistání až na konci letiště v Tel Avivu lze při čekání na autobus uskutečnit výměnu valut (na zakoupení kávy, dárků, minerálky a WC). Bude tam dost času. Pokud si odběhnete dříve v jiném místě před koncem letištního prostoru, způsobíte nám komplikace a zdržíte tím celou skupinu.

Počasí v Izraeli

Počasí je přibližně stejné jako u nás (asi o 10 – 15)°C  více), kolem poledne a po něm  bývá tepleji. Je velmi nutné mít pokrývku hlavy, a proto jsme pro Vás opatřili  jednotnou plátěnou barevnou čepici, kterou je nutno nosit zejména jako poznávací znamení. Výjimečně se může vyskytnout déšť. Proto je nutné vzít si lehkou pláštěnku. Je třeba mít lehkou a pevnou obuv (raději dva páry – počítat s poškozením), pro den u moře pak plavky. Další dotazy: pí. Korálová 222 324 617, Dr. Mráček 602 101 069.

Nebezpečné situace

Nemusíte mít obavy z válečné situace nebo terorizmu, ale především v Jeruzalémě a v Betlémě si hlídejte své věci před ukradením. Jakmile se k Vám přiblíží prodavač suvenýrů, můžete být během prvních 3 až 5 sekund okradeni. Například Vám prodavač k očím dává obrazy, ale druhou rukou Vám bere z boční kapsy peněženku. Může to trvat jen pár okamžiků na počátku setkání s ním.

 

 

Možné komplikace

Velmi komplikovaná situace může pro Vás i pro nás nastat při ztrátě pasu. Můžete o něj přijít vlastní nepozorností nebo při krádeži. V případě ztráty spočívá potíž v tom, že je nutno jet s tlumočníkem (nemluvíte-li anglicky) do Tel Avivu vyřídit náhradní pas. Tlumočníka si musíte zaplatit sami (proto Vám před odjezdem dáme podepsat prohlášení, že jste o tomto  informováni a uděláte si sami kopii Vašeho pasu, kterou uschovejte do kufru mimo příruční zavazadlo).

Ukázněnost na cestě

Cesta je náročná vzhledem k rozsáhlému programu. Uvědomte si, že nebudeme na bezstarostném výletě. Je nutné pozorně sledovat pokyny organizátorů, zejména se neztratit v davu lidí, a proto je nutné, aby každý poutník měl oranžovou čepici na hlavě. Ze zkušenosti víme, že je to účelné, nutné a praktické.

Velmi důležité je být včas na setkáních, zejména při odjezdu autobusem. Každé i pětiminutové zpoždění citelně narušuje průběh cesty a náladu celé skupiny, která musí na vás čekat.

Spočítávání účastníků zájezdu

Často, např. již při vystupování z letadla do letištní haly v Tel Avivu (v místě prvních WC) je nutné spočítat účastníky zájezdu. Ukazuje se, že nejrychlejší je následující asiatský způsob: dva účastníci zájezdu se postaví kousek od sebe a podají si nad hlavou jednu ruku. Ostatní prochází tímto mostem a jsou spočítáni. Prosíme, respektujte ochotně a s humorem tuto nutnost.

Kontrola při odbavení (letiště Praha a Tel Aviv)

Při kontrole odpovídejte stručně a věcně, žádné vysvětlování.

Na běžnou otázku: Balili jste si zavazadlo sami? Odpověď: Ano.

Nedal vám dárek pro někoho v Izraeli? Odpověď: Ne

Měl jste zavazadlo po zabalení pod dohledem? Odpověď: Ano

 

Kontrola v Tel Avivu na zpáteční cestě bývá přísnější. Požaduje se i otevření kufru.

 

Naléhavě prosíme o dodržování pokynů pracovníků Centra VÉRITÉ na cestě.

Velmi Vás prosíme, během pouti se snažte, přes různé povahové vlastnosti  a  vzdělání, být trpěliví a laskaví ke druhým a mějte snahu vytvořit přátelský kolektiv.

Děkujeme za pochopení                                      Centrum VÉRITÉ, dr. Mráček, Mgr. Cibulka

 

 

Poznámka k pouti:

Stále více se ukazuje důležitost této pouti, abychom získali požehnání a pomoc do dalšího života a též ochranu Boží pro nastávajících deset let.

Na pouti se proto snažte zapomenout na své starosti a prožívejte obsah poutě. Je sice užitečné na začátku poprosit za své úmysly, ale velmi vás žádáme, abyste Bohu stále nepředkládali vaše konkrétní řešení svých proseb. Bůh nejlépe zná, co je nejlepší pro tento váš pozemský život a chce vám to dát. Lidé často Bohu vnucují své řešení, které někdy může člověku přinést nešťastný život.

Proto nechte konkrétní řešení a dobu vyřešení vašich tužeb na Bohu a buďte otevření Božím vnuknutím a snažte přinášet Bohu své modlitby a oběti.

Doporučujeme, během dne, nebo i během mše svaté se ztišit a naslouchat Bohu. Zejména je to vhodné poslední tři v dny, kdy budeme v milém klášteře, zajít si do klášterního kostela a třeba jen na čtvrt hodiny si tam jen sednout a být v tichu. Bůh k Vám,  ve vhodné chvíli tiše promluví, třeba i později po pouti a bude Vás vést a posilovat.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]