Pomožme našemu papeži Františkovi a Církvi 3.4.2013

Všeobecně jsou lidé zajisté nadšení pokorou nového papeže, ale ten bude brzy vystaven velkým tlakům, nakonec předpověděným v Bibli a různých proroctvích, aby přizpůsoboval Církev názorům liberálních teologů, kteří již sami prosazovali na některých místech stanoviska, které jsou v rozporu s Kristovým učením. I když Církev má právo a povinnost přizpůsobovat praktikování a dokonalejší naplňování Kristova učení své době, ...

nemůže měnit ducha Jeho učení. A toto nebezpečí nastává, což by vedlo k utrpení lidstva. Proto je potřeba upřímněji prožívat náboženské úkony, přinášet oběti z lásky k Bohu a modlit se „srdcem“ za nového papeže a Církev.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]