Pouť pro chudé 15.1.2013

Farníci farnosti Medžugorje v tomto roce víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI. chtějí přispět k evangelizaci také akcí Radost ze společenství (22.2.-25.2.2013) a tak odpovědět na papežovu výzvu a současně poděkovat Bohu a Panně Marii za všechny přijaté milosti. Proto se rozhodli umožnit poutníkům z východních zemí...

Maďarska, Rumunska, Česka, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Ruska, Kosova, Černé Hory, Srbska, Chorvatska a Bosny – Hercegoviny, kteří doposud do Medžugorje přijet nemohli z různých důvodů (špatné finanční situace, mnoho dětí v rodině, atd.) pobyt v Medžugorji zdarma ve dnech 22. až 25. února 2013.

Rámcový program, který je možné podle potřeby přizpůsobit:

22.2.2013 (pátek)

- Příjezd  ráno od 8 do 10 hodin na parkoviště za farním kostelem sv. Jakova. Na přední straně autobusu, kombi nebo osobního vozidla má být přilepen obrázek Panny Marie a číslo autobusu, které dostanete po přihlášení, které je potřeba nejpozději do 10.2.2013. stejné číslo dostanou i rodiny u kterých budete ubytováni. Na parkovišti vás budou očekávat mladí z Medžugorje a dovedou vás k již domluvenému domu.

* oběd podle domluvy s rodinou ubytovatelů (mezi 12 a 14 hod.)

14-17 – odchod do Majčina sela podle skupin

17 - růženec

18 - mše

19 - uctívání kříže Kristova

* večeře

 

23.2. 2013 (sobota)

* snídaně

9 - první katecheze (vizionář podle možnosti, františkán)

* oběd (12-14 hod.)

15 - druhá katecheze (vizionář podle možnosti, františkán)

17 - růženec

18 – mše svatá

19 – požehnání náboženských předmětů, modlitba za uzdravení, slavná tajemství růžence

21 – klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní

 

24.2.2013 (neděle)

* Dopoledne mše svaté jednotlivých jazykových skupin

* oběd (mezi 12-14 hod.)

14 – růženec na Podbrdu

17 - růženec

18 – mše svatá

19 – požehnání náboženských předmětů, modlitba za uzdravení, slavná tajemství růžence

* večeře

 

25.2.2013 (pondělí)

* snídaně, rozloučení s hostiteli

11 – společná křížová cesta na Križevaci a zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu

* návrat do vlasti

Upozornění:

Pro co nejlepší organizaci by bylo dobré, aby v každé skupině byl kněz, aby byl k dispozici pro svátost smíření a slavení mše svaté... Kněží ať si s sebou přinesou platný celebret.

Večerní modlitební program se bude tlumočit simultánně proto si s sebou přivezte i malá rádia se sluchátky.

Přihlášky se přijímají nejpozději do 10. 2. 2013.

Doprava: Centrum VÉRITÉ se pokusí zajistit i hromadně dopravu.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]