Poutní cesta na Kypr a do Turecka (Efesu) 27.5.2013

Dá se říci, že cesta byla organizačně velmi náročná, ale úspěšná. Protože jsme předpokládali, že u nás se o Ježíšově působení na Kypru téměř nic neví ani v teologických kruzích, i když sv. Jan výslovně upozorňuje, že Ježíš udělal mnohem více věcí, než je zaznamenáno v evangelijích, připravili jsme nahrávky o událostech...

 

 

na navštívených místech. Když jsme poutníkům ukázali různá místa Ježíšova působení a popsali události podle  blahoslavené Kateřiny Emmerichové, poutníci pocítili realitu těchto událostí.

Navíc bylo dojemné, že třeba kopeček u domku rodičů sv. Barnabáše v Chytru (které bylo zničeno v r. 1974) nám zdejší muslimové po listopadové výkumné cestě vyčistili i od vraků aut, které se tam nacházely.  Navštívili jsme biblickou Salaminu, kde Ježíš konal zázraky, uzdravoval a vyučoval. Tam obrátil místodržícího ( který byl za čtyři roky pro obhajobu Ježíše Římem sesazen) a  pohanskou kněžku Merkurii ( která pak v Jeruzalémě podstoupila mučednickou smrt). Ježíš vyučoval a učedníci křtili nejen židy, ale i pohany. Navštívi jsme místa, kde Ježíš vyučoval a uzdravoval včelaře a horníky, a též pramen ve skále u Chytra, kde Ježíš též vyučoval a konal zázraky.

Vrcholem poutní cesty byl domek Panny Marie v Efesu. Tam jsme mohli mít v kapli výklad o jejím devítiletém pobytu na tomto místě, o tom proč dvakrát navštívila Jeruzalém, o její smrti a nalezení prázdného hrobu učedníky. Silným a nečekaným dojmem na nás zapůsobil chrám Hagia Sofia (chrám Boží moudrosti) v Istanbulu.

Poutní cesta byla hodnocena jako duchovně velmi užitečná a zajímavá, proto se ji pokusíme  v květnu 2014 zopakovat.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]