Proč vydáváme některé publikace? 3.4.2013

jc6

My věřící lidé máme stále dojem, že žijeme podle víry, ale ve skutečnosti tomu tak není a neuvědomujeme si to. Máme dojem, že i když jdeme v neděli na mši a něco se pomodlíme, že vše se s námi dobré a v pořádku. Ale vůbec si nepřipouštíme, že duch světa nám zatemňuje rozum, ...

 

a tak si neuvědomujeme, že náboženské úkony i četbu Bible děláme formálně.
Proto jsme vydali některé publikaci, např. Ježíšovy cesty VI, kde se dovídáme další neznámé podrobnosti z Ježíšova života. I svatý Jan nás upozorňuje (Jan 21,25: „Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.“), že v Bibli je jen malý úsek Ježíšova působení. Proto nové podrobnosti podle vizí bl. Kateřiny Emmerichové, které jsou v souladu s duchem Bible, nám příjemnou cestou oživí Ježíšův přístup k životu a tím povzbudí k Jeho následování. Využijeme této nabídky? Nebo budeme stále více upadat do touhy jen po osobním, mnohdy hříšném, uspokojení ke svému neštěstí? Domníváme se, že za několik roků, v tomto desetiletí, nebude možné tyto publikace šířit.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]