Rok víry - oživujeme víru 10.12.2012

Protože víra v Boha se u lidí zmenšuje, a bude se dále zmenšovat, neboť doba antikristova působí stále silněji. Z toho důvodu vyhlásil papež Rok víry.

My ve VÉRITÉ se snažíme různými publikacemi, ale i poutěmi na pravá biblická místa oživovat realitu Boží a přítomnost Ježíše na této zemi, neboť podle Zjevení svatého Jana a dalších proroctví bude vbrzku popírána existence Boha i historická existence Ježíše. Proto je důležité ...

při poutích do Svaté země chodit na pravá místa, která jsou zdrojem větších milostí. Panna Maria, když žila posledních 9 roků v Efesu, kde měla vybudovanou Křížovou cestu, nicméně jela dvakrát do Jeruzaléma, aby prožila Kristovo utrpení na pravém místě. Při druhé návštěvě měla tak silný duchovní zážitek, že se bolestí nad Kristovým utrpením zhroutila.

Ale poutníkům, kteří většinou berou tyto  zájezdy turisticky, i když je s nimi kněz a slouží mši svatou, vůbec nevadí, že Boží Hrob a Kalvárie nejsou v Chrámu Božího Hrobu a že pravá místa jsou o 600 m dále. Ani většina průvodců to nezná. Nevadí jim, že pravá Křížová cesta není Via Dolorosa, která byla vybudována ve 12. století jako třetí křížová cesta a odklání se po 200 m na opačnou stranu od pravé Křížové cesty. Poutníci jedou do Kány v domnění, že je to pravé místo, a vůbec je nezajímá, že pravá Kána je o 10 km jinde na méně přístupném místě a toto nové místo bylo zřízeno v 17. století z komerčních důvodů.

Proto se snažíme o to, jít na pravá místa a navodit meditace pomocí stereo nahrávek. Nicméně se též snažíme, aby pouť měla daleko větší poznávací účinek než je tomu u běžných poutních zájezdů. Takže poutníci, včetně zahraničních, říkají, že tyto poutě jsou o 2 třídy lepší a zajímavější než běžné poutě. Proto mnozí jedou s námi znovu, dokonce i potřetí, aby prožili tuto pouť duchovněji, neboť je tam mnoho informací a duchovních podnětů. V tomto duchu připravujeme i první pouť po stopách Ježíše a Panny Marie na Kypr a do Efesu v Turecku.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]