Vánoční a silvestrovská pouť 2011 6.1.2012

Během obou poutí byla velmi dobrá duchovní a společenská atmosféra. V průběhu dne byly teploty + (8 – 10)° C, čili mírně nižší než jindy, ale poslední tři dny silvestrovské poutě se ukázalo slunce, bylo bezvětří a teploty 14 - 16° C.

Dovážení poutníků na program a z programu proběhlo k plné spokojenosti poutníků. V penzionu někteří poutníci využili možnosti stravování.
Kromě běžného programu v kostele a v komunitách jsme se setkali s vizionářkou Vickou na Vionici v klášterním objektu pro rozpadlé rodiny. Tam podávala svědectví v kostele a sousedním sále (pro asi 500 lidí). Dále byla setkání v vizionářkou Marií, která přijela z Itálie. Dne 30. prosince ve 22 hod. měl vizionář Ivan, který přijel z USA, zjevení na Podbrdu. I když občas poprchalo, byla účast poutníků na nočním zjevení vysoká. Při obou poutích měla Komunita Cenacolo vystoupení „Žive Jaslice“. Dr. Mráček měl pro české poutníky několik přednášek: výklad hlavních poselství, pedagogika Panny Marie a její vzkazy od roku 2008, které oživily kontakt s Pannou Marií, vyslankyní Krista a pro oživení duchovního života po návratu poutníků do vlasti. Dne 1. ledna 2012 proběhlo osobní zasvěcení českých poutníků Panně Marii pro nastávající rok u Modrého kříže. Dne 2. ledna 2012 v 9 hod proběhlo u Modrého kříže ještě zjevení pro Mirjanu, kterého se poutníci zúčastnili.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]