Ježíšovy cesty V. 30.5.2011

Věřící lidé znají pasáže z Bible, mnohokrát je slyšeli, ale již je neoslovují. Líčení událostí podle vizí bl. Kateřiny Emmerichové jsou podepřena nejnovějšími archeologickými a vědeckými výzkumy, a proto jsou podrobnější a tím i živější.
V pátém díle se popisuje Ježíšovo působení v okolí Nazareta.

V rodišti sv. Anny Ježíš vyučuje a své učení přesvědčivě oživuje zázraky. Ty jsou šokující a ukazují na božskou moc Ježíše. Ovšem Ježíš je koná nikoli pro údiv, ale jen v tom případě, kdy je naděje, že uzdravený člověk se probudí k obrácení.
Pyšní farizeové z Nazareta si sice nedovedou vysvětlit moc a smysl působení svého rodáka, a tak jej chtějí využít jen pro zlepšení svého společenského postavení. Ovšem když vidí, že Ježíš se nenechá manipulovat, je uražena jejich pýcha a chtějí jej zničit. Ježíš zná jejich úmysly, ale nijak je veřejně nezesměšňuje, pouze věcně a pevně hlásá své názory a učení. Tím i nám dává přiklad, jak máme jednat ve svých rodinách, na pracovišti nebo s lidmi na ulici.
Dále je popsána Ježíšova učitelská činnost a zázračná uzdravení v Taricheji, Galádu, Betsaidě (pravé), Kafarnau, Abelmehule, Jotapatě, Betulii a Malém Dothainu.
Zázračné působení a uzdravování je nutné, aby lidé vzbudili zájem o Ježíše. Potom jsou schopni přijmout i jeho nové učení. Jen pýcha některých – kteří nepotřebují uzdravení – se bouří proti nepochopitelné moci Ježíše a brání, aby přijali Ježíšovo učení o lásce a pravdě, a hledá povýšeně důvody proti Ježíši, což jim umožňuje, že se nemusí snažit o změnu svého myšlení a jednání, tedy mohou žít dál podle svého navyklého jednání.

(Vázaná V8, křídový papír, formát 254x180 mm, počet stran 168, 112 barevných fotografií)

Cena : 290,- Kč

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]