Pouť Netradičně do Svaté země 2018 4.6.2017
There are no translations available.

Pouť Netradičně do Svaté země – pro pokročilé Sdělujeme, že začátkem července 2017 budeme objednávat letadlo pro pouť:

Netradičně do Svaté země – pro pokročilé. Jde téměř o všechna jiná biblická místa v Izraeli, než u předchozí pouti, přitom ubytování bude opět v Betlémě a Nazaretě. Jen výjimečně navštívíme místa z pouti, kterou jste absolvovali. Zatím máme přihlášeno 40 lidí. Poutní cesta je zaměřena na oživení víry na pravých místech, kde se biblické události uskutečnily, na nichž jsou duchovní účinky nejvyšší. Je to velmi potřebné a užitečné, neboť morálka stále více nenápadně upadá a mnozí, i církevní hodnostáři o morálce téměř nemluví, a tak dochází k zatemnění rozumu v otázkách živé víry, což povede k velmi těžkým situacím (viz Bible, zjevení a proroctví). Doporučujeme vám, abyste si přečetli alespoň publikaci Těžká léta před šťastnou dobou III. (byla znovu vydaná) a Těžká léta před šťastnou dobou IV. (snad vyjde do konce roku 2017, která se týká zejména Evropy a České republiky). Snažíme se vám pomoci a nemáme z této činnosti žádný finanční zisk. Víc dělat nemůžeme, kromě modliteb a obětí. Uvědomujeme si, zejména po naší nedávné cestě do Iráku, že je tato pouť velmi důležitá. Tam totiž před třemi roky nevěřili, že je může potkat taková pohroma, která je postihla. Program: www.verite.cz, cestovní agentura, plán poutě- březen 2018

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]