There are no translations available.

Zjevení Panny Marie v Knocku

Knock je v Irsku, vzdálený více než 200 km od Dublinu ve východní části ostrova a je součástí diecéze Taum. Obydlené centrum tohoto města se nachází okolo farního kostela, který je zasvěcen Janu Křtiteli. Večer 21. srpna 1879 kolem sedmé hodiny pršelo a foukal silný vítr. Marie Mc Loughlin, hospodyně faráře Dona Bartolomea Cavanagh, a další dvě dívky zrovna spěšně procházely kolem kostela. V tu chvíli blesk osvítil ve tmě tři postavy. Protože pršelo, ženy si nebyly jisté, zda se jedná o nové sochy zakoupené farářem či o něco jiného. Mluvily o tom s ostatními a hned běželo na to místo asi 15 osob různého věku. Najednou se jim v šeru deštivého večera zjevilo světlo, ve kterém všichni přítomní jasně viděli nadpřirozenou scénu, která byla vyzdvižena asi 30 cm nad trávníkem. Byly na ní znázorněny postavy a oltář. Majestátní a trochu výše vyzdvižena než ostatní byla postava Panny Marie. Měla bílé šaty, zvednuté ruce a dlaně obrácené jednu proti druhé, jako když se kněz modlí při mši svaté. Madona měla oči obrácené k nebi v hluboké kontemplaci. Po její pravici byl svatý Josef s rukama sepjatýma v modlitbě. Po levici Jan Evangelista v bílém pontifikálním rouše. Jan držel v levé ruce otevřenou knihu, zatímco pravá byla zvednutá.

Ve zjevení byl též oltář a nad ním Božský Beránek a kříž. Oltář byl ozářen blesky bouře a ještě slabým svitem, kolem něj se vznášelo několik andělů. Vidění bylo tiché, ale kompletní a velmi zřetelné. Blahoslavená Panna Maria v centru vztyčená ve své majestátnosti jakoby pohlcovala všechno, co ji obklopuje.

Zjevení bylo ihned interpretováno jako znamení nebeské výzvy pro všechny křesťany, aby zůstali věrní katolické církvi, především eucharistickému a mariánskému kultu. Všichni zbožně poklekli, přitahováni touto přenádhernou vizí, která zářila. Vidoucí si vyměňovali dojmy o figurách a symbolech, a přestože byli různého věku a vzdělání, všichni se shodli v tom, že poznali v paní Nejsvětější Pannu Marii, v muži po pravici svatého Josefa, jejího snoubence a v muži po levici Jana Evangelistu, který byl ochráncem Panny Marie ode dne Ježíšovy smrti. Oltář a kříž symbolizují eucharistii. Beránek představuje Ježíše Vykupitele. Asi kolem 21. hodiny zjevení zmizelo a již se neopakovalo. Trvalo dvě hodiny. Všichni lidé, kteří měli milost sledovat toto nádherné vidění, zůstali zamyšlení a užaslí. I v následujících dnech nikdo zbytečně nemluvil ze strachu, aby při řeči neztratil živou vzpomínku na tento mimořádný duchovní dar. Farář popřel, že by patřil do skupiny vizionářů. V následujících dnech provedl biskup hlubší zkoumání a byla vyhlášena autenticita zjevení, kterému bylo uděleno církevní schválení.

Svatyně Knock se stala jedním z nejdůležitějších mariánských poutních míst Evropy, kde je Panna Maria uctívána též jako Královna Irska. Byla zde potvrzena mnohá obrácení a uzdravení.

V roce 1954, který byl pro celý katolický svět rokem mariánským, byla Madona z Knocku, s dovolením vatikánské kapituly, 8. prosince korunována ritem, podle něhož Pius XII. korunoval obraz Matky Boží ve svatyni Populi Romani v Říme 1. prosince.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]