There are no translations available.

Lékařské studie

Kromě biskupovy komise a komise BKJ byly i další, které jsou skutečně jediné hodné toho jména, protože v nich pracovali opravdu vrcholní mezinárodní odborníci z oblasti přírodních věd, medicíny a teologie. Cenné je a potřebné zde uvést jejich rezultáty\: Decisioni della commissione internazionale, Paina 14. 1. 1986; L. Frigerio, L. Biancki, G. Mettalia\: Dossier scientifico su Medjugorje A.R.P.A., Milano 1986 a francouzská komise s profesorem dr. Henriem Joyeuxem v čele\: Etudes medicinales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, Paris 1987. Všechny pracovaly nezávisle jedna na druhé. Plodem jejich objektivního a odborného zkoumání je zcela stejný závěr, že jsou vizionáři zdraví a že nelžou, a že celý medžugorský jev ukazuje na nadpřirozenou příčinu.

Italští vědci Margnelli a Garliardi shromáždili devět odborníků lékařů a s nejlepšími přístroji provedli testy na vizionářích (Mariji, Ivanovi a Vicce) 22. -23. dubna 1998 v Capiagu u Como (Itálie). Testy trvaly 48 hodin nepřetržitě ve dne i v noci. Vizionáři byli pod aparáty i během spánku. Během testů jim bylo položeno 510 otázek. Mezi ostatními výsledky je skutečnost, že se u všech vizionářů společně na počátku zjevení v jednom a tomtéž okamžiku zesilují a zvyšují údery srdce. Jsou mezi nimi určité rozdíly v množství úderů, ale zcela jasně jsou nad normálem.

Profesor Andreas Resch, přírodovědec a teolog, generální koordinátor výzkumu konaného s vizionáři 7. dubna 1999 v Tirolu, na kterém kromě dalších odborníků spolupracovalo dvanáct lékařů, specialistů různých oborů, prohlašuje, že při prožitcích vizionářů nejsou patrné žádné patologické projevy. "A projevilo se, že indukce takzvané extáze, to znamená vyvolávání extatického stavu sugescí, možná není, nýbrž stav extáze má svoji vlastní podobu"6 . K tomu odbornému zkoumání byl pozván i kardinál Ratzinger, prefekt Kongregace pro nauku víry. Pozvání nemohl přijmout, ale v dopise prostřednictvím vídeňského nuncia povzbudil vědce, aby vytrvali ve své práci a ujišťoval je, že tím prospějí oficiálnímu církevnímu uznání medžugorských zjevení. Samotný Resch nepochybuje o jejich nadpřirozeném původu ani nepřipouští možnost, aby je někdo znevažoval a zakazoval poutě. "To by bylo těžké, protože vědecké zkoumání zaručuje pravost jevu a to prožívání mimořádného zážitku. To potvrzují i plody. A teologické problémy jsem žádné neviděl".7

Všechny vědecké mezinárodní komise docházejí k závěru, že neobyčejné medžugorské fenomény mají svůj původ mimo oblast vědy.

Jakkoli jsou ty komise odborné a v pravém slova smyslu církevní a směrodatné, nebral biskup na výsledky jejich práce nikdy ohled. Jediným důvodem toho bylo, že oni nesouhlasili s jeho postojem.

Slavko Barbarić, teolog a psycholog, který z největší blízkosti sleduje medžugorské události (zesnulý 24. 11. 2001) již od jejich počátku, vedl o nich rozhovory s vlivnými osobnostmi světa\: s vědci, lékaři, profesory, členy světových vědeckých akademií, teology, politiky, mnohými arcibiskupy, biskupy, kněžími a jinak známými lidmi. Část těch rozhovorů je uvedena v knize\: "Razgovori, svjetski namjernici, naši sugovornici", Duvno, 1990. Další čekají, až na ně přijde řada k zveřejnění. Mezi nimi je věhlasný teolog a kardinál Urs von Balthasar, R. Faricy, profesor papežské Gregoriánské university v Římě, ruská konvertitka Tatjana Goričeva, Flamini Piccoli, předseda italské křesťansko-demokratické strany. Frane Franić, arcibiskup a bývalý předseda teologické komise při biskupské konferenci Jugoslávie, bělehradský profesor, neuropsychiatr dr. Vladeta Jerotić, anglická spisovatelka Mary Craig, velmi úspěšný filmový režisér John Bird, pražský kardinál František Tomášek, kanadský léčitel Tardif, Hans Adam, kníže a představitel Lichtensteinska, německá spisovatelka Christa Meves, psycholog a parapsycholog Sometti, Courtenay Bartholomew, jeden z objevitelů virusu AIDS, fyzik Bernhard Philiberth, Matka Tereza, společenský a náboženský zázrak 20. století, biskup Helder Camara, věhlasný bojovník a ochránce vykořisťovaných, Sergej Grib, profesor a vědec z Petersburgu (Leningradu) atd.

Zde jsou uvedeni jen někteří. Všichni jsou to vlivní lidé, mnozí na vrcholu světové vědy a k tomu navíc více či méně věřící. Všichni se shodují na tom, že věří v mariánské zjevení v Medžugorji. Vědecky je odůvodňují a nábožensky a kulturně vysoce hodnotí.

Zde není konec řady takových kategorií lidí, odborníků a věřících, uvedeni jsou jen někteří představitelé jejich stále většího počtu, ne kompletní seznam.

A nyní před tebe předstoupí lidé s autoritativním tvrzením, že medžugorská zjevení jsou výmysl, jsou výplodem kolektivních halucinací, a že všichni, kteří je přijímají ,jsou nemocní a fanatici. To může snad vypadat odvážně, ale ani trochu rozumně.

V souvislosti s tím vším, zvláště v souvislosti s jedním biskupovým dokumentem, celý otřesený, píše biskupovi 12. prosince 1984 věhlasný teolog Hans Urs von Balthasar, pozdější kardinál\: "Monsignore! Jaký jste to jen žalostný dokument rozeslal po celém světě! Hluboce se mě dotklo, když jsem viděl takovým způsobem degradovanou biskupskou službu. Namísto, abyste byl trpělivý, jak Vám bylo doporučováno z vyšších míst, Vy hřmíte a vrháte Jupiterovy střely a očerňujete renomované a nevinné osoby, hodné vaší úcty a Vaší ochrany. Vy znovu přicházíte s obviněními již stokrát vyvrácenými. Hans Urs von Balthasar."

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]