There are no translations available.

Medžugorská hymna

1. Přicházíme, Matko drahá,
ze všech končin této Země,
přinášíme Ti své nářky,
břemena a přání svoje.

REF:

Pohleď na nás a utěš nás,
svoje ruce polož na nás!
Svému Synu doporučuj,
Matko Míru, pros vždy za nás!

2. Celá Církev hledí na Tě
jak na hvězdu svojí spásy.
Očisti nás, obejmi nás,
prosíme Tě všemi hlasy!

REF.

3. Bijakovići Tvé malé,
Medžugorje veškeré s ním,
rozšiřuje Tvoji slávu,
oslavuje jméno Tvoje.

REF.

4. Za Tvou lásku, Matko drahá,
kterou zde na nás vyléváš,
slibujeme Ti upřímně,
že se v životě zlepšíme.

REF.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]