There are no translations available.

Střelná modlitba

Misericordias Domini in aeternum cantabo! -

- O skutcích lásky tvé, Pane, chci zpívat navěky!

 

Střelná modlitba je jako šíp vystřelený k Bohu. Je jako provaz, kterým se při jejím vyslovení připoutáváme k nebi. Díky jejímu častému používání je naše srdce blízko u Boha.

Můžeme ji v duchu vyslovovat kdykoli a kdekoli, ve dne a v noci, doma, při práci, při zábavě, v autě, v kanceláři, v problémech i ve chvílích klidu. Nepotřebujeme na to zvláštní podmínky nebo místo.

Když říkáme střelné modlitby, vynahradí to ostatní modlitby. Ale bez střelných modliteb je i velké snažení nedostačující a nedovede nás k cíli.

Jak na to?

Stovky let osvědčená metoda je vybrat si pouze jednu střelnou modlitbu, která vyhovuje naší povaze a životní situaci. V ní oslovit Pána Ježíše nebo Pannu Marii. Musí být úplně krátká, ale bohatá pro toho, kdo ji používá. Opakovat tu modlitbu tiše a pomalu často, mnohokrát za den, na každém místě, v jakékoli situaci.

Otec Pio o střelné modlitbě:

"Nikdy nedopusťte, aby jste se tak ponořila do nějaké činnosti, že byste kvůli tomu zapomínala na Boží přítomnost.. Je vhodné pronášet občas střelné modlitby, které jsou jako šípy, jež zraňují Boží srdce a mají Boha k tomu, aby nám pomohl. Ač je to nezvyklé, což musím podtrhnout, tyto modlitby Boha v jistém slova smyslu zavazují k tomu, aby nám přispěchal na pomoc svou milostí."

Dopis o. Pia Raffaelině Cerase ze 17. prosince 1914 (Korespondence se šlechtičnou R. Cerase, str. 273)

Příklady střelných modliteb

 • Pane Ježíši, věřím ti, doufám v tebe, miluji tě!
 • Panno Maria, přiveď mě k Ježíši.
 • Panno Maria, veď mě za ruku jako malé dítě.
 • Ó Maria, počatá bez poskvrny dědičného hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
 • Ježíši, důvěřuji ti!
 • Ježíši, miluji tě!
 • Ježíši, držím svou ruku ve tvé.
 • Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
 • Ježíši, úplně se ti odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou, postarej se o všechno.
 • Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!
 • Pane, zachraň nás, hyneme!
 • Pane, přijď do mého srdce a už nikdy mě neopusť.
 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]