There are no translations available.

Výroky o zjevení v Medžugorji

Jan Pavel II. o Medžugorji

V různých souvislostech se Jan Pavel II. dotkl zjevení Panny Marie v Medžugorji. Dále uvádíme některá prohlášení předaná osobami, kterým můžeme důvěřovat. Z nich jsou zřejmé sympatie papeže k těmto probíhajícím zjevením.

Tato prohlášení nejsou ověřena papežovou pečetí a podpisem, ale byla nám předána osobami, kterým můžeme důvěřovat. Proto jsme je označili názvem "Dokumenty". (Internet: http://www.tel.hr/medjugorje)

V soukromém rozhovoru s vizionářkou Mirjanou Soldo papež řekl: "Kdybych nebyl papežem, už bych zpovídal v Medžugorji." (1987)

Mons. Maurillo Kreiger, bývalý florianopolský biskup ( Brazílie), navštívil Medžugorje čtyřikrát, poprvé v roce 1986. Píše toto: "V roce 1988 jsem byl s osmi dalšími bratry a 33 kněžími na duchovním cvičení ve Vatikánu. Svatý Otec věděl, že mnozí z nás potom pojedou do Medžugorje. Po soukromé mši s papežem a před tím, než jsme opustili Řím, sám od sebe řekl: "Modlete se za mne v Medžugorji".

Při jiné příležitosti jsem papeži řekl: "Jedu do Medžugorje počtvrté". Soustředil své myšlenky a řekl: "Medžugorje, Medžugorje, to je duchovní srdce světa". Ve stejný den jsem při obědě mluvil s dalšími brazilskými biskupy a papežem a zeptal jsem se ho: "Vaše svatosti, mohu říci vizionářům, že jim posíláte své požehnání?" A on odpověděl: "Ano, ano" a objal mne.

Skupině doktorů, kteří pracovali na obhajobě a ochraně života nenarozených, řekl papež 1. srpna roku 1989: "Ano, dnešní svět ztratil smysl pro nadpřirozené. V Medžugorji mnozí znovu hledají tento smysl v modlitbě, postu a zpovědi."

V korejském katolickém týdeníku "Katolické noviny" z 11. listopadu 1990 bylo otištěno interview s mons. Angelem Kim Nam Soo, presidentem BK Korea. Spolu s dalšími šesti biskupy byl 15. října toho roku na audienčním obědě u papeže Jana Pavla II. Mons.Kim si vzpomíná, že: "papeži byla adresována slova chvály ohledně změn vyvolaných ve východní Evropě. Papež odpověděl úsměvem a řekl, že on neudělal mnoho, spíše to byla práce prozřetelnosti shora vykonaná v souladu s příslibem Panny Marie fatimské. Papež pokračoval tím, že účast Panny Marie Fatimské spočívala v soukromém zjevení a řekl, že toto zjevení se zásadně lišilo od zjevení, která byla tlumočena veřejnosti. Také uvedl příklad zjevení Panny Marie medžugorské a zmínil, jak je krásné, že toto místo přes nesouhlas některých biskupů navštěvuje mnoho lidí, kteří jsou obráceni a privilegováni Boží milostí. Potom se usmál."

Arcibiskup Kwangju papežovi řekl: "V Korei, ve městě Nadju, Panna Maria pláče…" Papež odpověděl: "Jsou tam biskupové, jako například i v Jugoslávii, kteří jsou proti …, ale je důležité pohledět na to množství lidí, kteří odpovídají na její pozvání, a na množství obrácení … toto vše je podloženo Evangeliem, všechna tato fakta musí být seriózně prozkoumána." (L'Homme Nouveau, 3. února 1991)

Papež řekl Fra Jozo Zovkovi 20. července 1992: "Zabývejte se Medžugorjem, starejte se o Medžugorje, neunavte se. Vytrvejte, buďte silný, jsem s Vámi. Opatrujte, sledujte Medžugorje."

Paraguayský arcibiskup mons.Felipe Santiago Bentez se v listopadu 1994 zeptal Svatého Otce, zda postupoval správně, když povolil věřícím, aby se shromažďovali v duchu Medžugorje, zejména s kněžími z Medžugorje. Svatý Otec odpověděl: "Povolte vše, co se vztahuje k Medžugorje."

V neoficiální části setkání papeže Jana Pavla II. s chorvatskou Delegací za Církev a stát konaném v Římě 7. dubna 1995 řekl Svatý Otec mimo jiné to, že existuje určitá možnost opakování jeho návštěvy v Chorvatsku. Spolu s tím zmínil možnost příjezdu do Splitu a odtud potom do svatyně "Marija Bistrica" a Medžugorje. ("Slobodna Dalmacia", 8. dubna 1995, strana 3).

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]