There are no translations available.

Vzývání Ducha Svatého

VENI CREATOR SPIRITUS -

- Přijď Duchu Tvůrce

 

Už Tvůrce Duchu svatý přijď

nitra svých věrných navštívit

a naplň Boží milostí

hruď naši, kterou stvořil jsi.

 

Ty Těšitel jsi právem zván,

dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,

zdroj živý, láska, oheň v ní

a posvěcení duchovní.

 

Tys dárce darů sedmerých,

prst Boží v dílech veškerých,

jsi slavný slib, jejž Otec dal,

jimž hrdla řečí požehnal.

 

Zažehni světlo v myšlení,

svou láskou srdce prožehni,

v čem tělo klesá slabostí,

tam napřim síly milostí.

 

Odpůrce zažeň do dáli

a uděl nám mír trvalý,

ať se vždy pod tvým vedením

vyhneme vlivům škodlivým.

 

Nauč nás Boha Otce znát,

líp jeho Syna poznávat

a v Tebe, Ducha od obou,

vždy věřit s myslí pokornou.

 

Ježíši každý tvor Tě chval,

neboť jsi slavně z mrtvých vstal,

i Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

 

K.: Sešli svého Ducha a budou stvořeni.

L.: A obnovíš tvář země.

 

Modleme se: Bože, který jsi světlem Ducha Svatého poučil srdce věrných, dej, ať v tomtéž Duchu, co je správné, myslíme a z jeho útěchy se vždycky radujeme. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

 

Modlitby k Duchu Svatému

O Duchu Boží, Duchu Pravdy a Světla usídli se navždy v mé duši svojí Božskou milostí.
Ať Tvůj dech zažene temnoty,
Ať se ve Tvém světle množí dobré skutky.
O Duchu Boží, Duchu Lásky a Milosrdenství, který vyléváš do mého srdce olej důvěry:
Tvoje milost utvrzuje moji duši v dobrém
A dává ji nepřekonatelnou sílu: Vytrvalost!
O Duchu Boží, Duchu Míru a Radosti, který posiluješ moje slabé a hříšné srdce vlij do něj živý pramen Boží lásky a učiň ho nebojácným v boji.
O Duchu Boží, líbezný hoste mé duše, chci ti zůstat věrný Ve dnech radosti jako i ve chvílích utrpení.
Přeji si, Duchu Boží, vždy žít ve Tvé přítomnosti.
O Duchu Boží, který naplňuješ moji bytost, který mi dáváš poznávat svůj Božský, Trojjičný život
A který mne uvádíš do své Božské Bytosti: ve sjednocení s Tebou, je můj život již nyní věčný!

Sestra Faustina

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]