Vérité

1. Krásná jsi Maria, přítelkyně, Boha jsi chovala na svém klíně.
Panna jsi, Matka jsi všech ubohých. Duše tvá září před Boží tváří, čistá jak sníh.

REF:

Maria, Maria, přítelkyně, poutníkům bloudícím hvězdou jsi jasnou.
Maria, Maria přítelkyně, andělé nad krásou duše tvé žasnou, Maria.

2. Krásná jsi Maria, přítelkyně, stavíš se mateřsky k lidské vině.
Když děti v prokletí zavádí hřích, tvé svaté dlaně hned prosí za ně, slzy jsou v nich.

REF.

3. Krásná jsi Maria, přítelkyně, světu jsi nebeská vyslankyně.
Zachraň ve zlý čas, ty jsi náš hrad. Popros Ježíše ať v duše vpíše lásky své řád.

REF.

×

TOP