Badanie i uwagy

„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32)- powiedział Jezus Chrystus.

Z krytycznymi, jednakże nie opartymi na faktach, fałszywymi teoriami spotykamy się nie tylko w średniowieczu. Takie właśnie opinie szerzy się dziś na przykład na temat alternatywnych metod leczenia albo objawień, które przez tych, którzy je głoszą, są uważane za niezachwiane i ortodoksyjne, a przez innych, za naiwne i demagogiczne. Zarazem owi krytycy sami często posługują się wyrwanymi z kontekstu poglądami teologicznymi i nie respektują informacji naukowych pochodzących z innych dyscyplin, które również są w jakiś sposób związane z tą problematyką.

Dziś nie traktujemy poważnie opinii, że Słońce krąży wokół Ziemi, ale dawniej zdarzało się, że za głoszenie przeciwnych poglądów groził stos. Dziś również, w dobrej wierze, głosi się lekkomyślne i naiwne teorie, a ich przeciwnikom również zagraża „spalenie na stosie”. Warunkiem dalszego pozytywnego rozwoju musi być szczere przyjęcie słów Chrystusa o tym, że Prawda nas wyzwoli.

W tym dziale zajmiemy się niezwykłymi zjawiskami, o których ludzie mają różne, często przeciwstawne, opinie. Zjawiska te dotyczą nie tylko teologii, wielokrotnie właściwego punktu widzenia należy poszukiwać w biofizyce, medycynie, chemii, fizyce, psychologii i filozofii. W tych dyscyplinach naukowych zawarty jest bowiem Boży ład, a Bóg pragnie, abyśmy ów ład poznawali i realizowali w swoim życiu.

František Mráček

 

František Mráček (ur. 12. 04. 1934) ukończył Wydział Matematyczno- Fizyczny Uniwersytetu Karola w Pradze, w zakresie fizyki teoretycznej i uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Następnie studiował na Czeskiej Wyższej Szkole Technicznej w Pradze, specjalizację- mechanika precyzyjna i optyka. Potem rozpoczął pracę jako inżynier-mechanik.

Tytuł naukowy CSc (candidatus scientiarum) uzyskał za wieloletnie badania transmisji obrazu z oka do mózgu. Na podstawie eksperymentów opisał matematycznie niektóre zależności występujące przy transformacji obrazu na siatkówkę oka. Dzięki temu możliwe było lepsze zrozumienie procesu transmisji obrazu przez ludzkie oko.

Ponad 30 jego wynalazków uzyskało międzynarodowy patent.

Skonstruował nowe urządzenia optyczne, które pozwoliły na podniesienie jakości systemów

filmowych, telewizyjnych, oświetlających i laserowych. Już w młodości zaczął się interesować predestynacją i wolną wolą człowieka oraz wpływem fizycznego oddziaływania na ludzką psychikę.

( Artykuły można publikować bez ograniczeń, podając autora i źródło publikacji.)

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]