There are no translations available.

Léčení závislostí - Úvod

Pokud se v dnešní době hovoří o závislosti, jde hlavně o závislost na drogách, alkoholu nebo hracích automatech. Nicméně lidé mají větší nebo menší závislosti i na jiných méně výrazných věcech, např. na sexu, počítačových hrách, jídle (nadměrné přejídání), na televizi, kouření atd.

V rámci Centra VÉRITÉ se převážně zabýváme závislostí na drogách a jejím léčením, zejména v komunitě sestry Elvíry, kterou nazvala Cenacolo, s cílem, aby tato komunita pracovala též na území České republiky. Právně je tato možnost zajištěna.

Cesta na Podbrdo

Dosavadní způsoby léčení závislosti

Za posledních 50 roků vznikly ve světě desetitisíce léčebných center pro léčení závislostí. Při léčení drogové závislosti se v prvních dnech podávají medikamenty na utlumení abstinenčních příznaků, dále se organizmus vyčistí od návykových látek a popřípadě se podávají léky na zklidnění pacienta. Tato terapie se doprovází pohovory s pacientem.

Nicméně po propuštění pacienta z léčení zpravidla buď hned nebo v krátké době po ukončení léčby dochází k recidivě. Jen u malého počtu pacientů, někdy se uvádí 1 - 3 %, dochází k dlouhodobé abstinenci. Zde v těchto případech sehrají svůj význam jiné vlivy, které brání recidivě.

Dále je známo, že při působení zkušených lidí, kteří se starají individuálně o závislé, se dosahuje výrazně lepších výsledků.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]