There are no translations available.

Vývoj stanoviska Církve v letech 1985 až 1991

Zveřejnění nepravdivých a nepodložených informací o Medžugorji dne 11. listopadu 1984 v L´Osservatore Romano a 13. listopadu 1984 ve francouzském La Croix vyvolalo reakce. Zejména po zveřejnění dalších odstrašujících informací, že zjevení jsou kolektivní halucinace a výsledek manipulace deníkem La Croix 6. prosince 1984.

Do situace, která se takto vyhrotila, se oficiálně zapojil arcibiskup Franič a též psychiatři, kteří konstatovali, že ve své profesi neznají jev, při kterém by několik lidí mělo stejné halucinace a navíc ve stejném okamžiku.

 

arcibiskup Franič během mše v kostele sv. Jakuba v Medžugorji

 

Arcibiskup Franič, který byl předsedou teologické komise při Jugoslávské biskupské konferenci, navštívil poprvé Medžugorje in-cognito. První oficiální návštěvu učinil ve dnech 16. a 17. prosince 1984. Na závěr poskytl rozhovor, jehož část uveřejňujeme. Celý rozhovor je v knize Medžugorje III. od F. Mráčka.

Rozhovor s arcibiskupem Franičem

O. Barbarič: „Otče biskupe, chtěl bych využít této příležitosti k rozhovoru s vámi. Každý návštěvník, který nám může pomoci radou, jak si máme počínat, je pro nás cenný. Chtěl byste nám něco říci?"

Arcibiskup Franič: ,, Poprvé jsem mohl mluvit s vizionáři 16. a 17. prosince. Myslím, že je to poprvé v dějinách, že ke zjevením dochází v kostele a jsou spojena se mší."

Barbarič: „To samo o sobě říká, že středem je Kristus a ne Maria."

Franič: „V průběhu těchto dvou dnů, které jsem strávil s vámi, františkány, jsem se dozvěděl, že jste byli obviněni zde i jinde ve světě jako hlavní osnovatelé všeho manipulování s vizionáři a organizování zjevení. Někteří z vašich protivníků připouštějí, že lidé přicházejí, přijímají svátost smíření a obracejí se. Mají však za to, že to je ovoce víry lidu Hercegoviny, lidí z hor, kteří jsou nezkažení. Mají za to, že vy františkáni jste zasáhli, abyste ve svém sporu s biskupem mohli dostat farnosti, o nichž si myslíte, že na ně máte nárok. Proto se na vás dívají tak, že vy řídíte víru lidu a poutníků ke svému hmotnému prospěchu a ke své prestiži, abyste zůstali vůdci lidu tak jako v minulosti, aniž byste se o tuto úlohu dělili s biskupem a světským duchovenstvem.

U františkánů v Medžugorji jsem žádnou z těchto vlastností nezaznamenal, vy pouze považujete za svůj cíl odpovědět na volání, které cítíte ve svých duších, volání k obrácení a k Boží oslavě. Pozoroval jsem u vás velkou zbožnost. Dnes v noci jsem řekl jednomu portugalskému knězi, že jsem zjistili, že františkáni jsou zdvořilí, zbožní, mají ducha sebezáporu a pracují pouze pro slávu Boží a spásu duší.

Proto odmítám tyto námitky a žádným způsobem bych nechtěl směšovat otázku farnosti s otázkou dvou františkánů, kteří byli z řádu vyloučeni. (pozn. redaktora: Církevní soud ve Vatikánu zrušil toto chybné rozhodnutí mostarského biskupa Žaniče dne 27. 3. 1993.)

 

arcibiskup Franič

 

Na základě šetření a dalších informací podal arcibiskup Franič 29. ledna 1985 stížnost na mostarského biskupa Žaniče do Vatikánu kvůli zveřejnění nepravdivých a nepodložených domněnek o Medžugorji.

Biskup Žanič se v únoru 1985 na základě konstatování týmu psychiatrů vzdal domněnky o kolektivních halucinacích a o působení ďábla skrze medžugorské vizionáře. Dále hájil jen domněnku, že vizionáři lžou a zjevení jsou výsledkem manipulace otce Vlašiče.

V dubnu 1985 byl biskup Žanič povolán do Vatikánu na Kongregaci pro víru prefektem kard. Ratzingerem. Tam byl požádán o vysvětlení svých tvrzení. Protože pro ně neměl důkazy, bylo mu odejmuto právo posuzovat s konečnou platností zjevení Panny Marie v Medžugorji. Dále byl požádán, aby do Vatikánu předal dosavadní protokoly týkající se zjevení, což učinil v květnu 1985.

Tím se celá záležitost zklidnila. Jen papež Jan Pavel II. dal několikrát najevo, že je Medžugorji nakloněn. Např. v červnu 1986 řekl: "Nebraňte lidem chodit do Medžugorje, když se tam děje tolik obrácení, lidé se tam modlí, dělají pokání a postí se." V září 1990 papež řekl: "Denně se modlím za Medžugorje."

Po několikaletém zklidnění se na Jugoslávské biskupské konferenci v dubnu 1991 znovu hovořilo o Medžugorji. Bylo konstatováno, že tamní události mají velký duchovní přínos, a proto mají jugoslávští biskupové pastorační povinnost přicházet do Medžugorje vypomáhat. Dále bylo konstatováno, že dosud nelze prokázat nadpřirozený charakter zjevení. Možnost, že by zjevení určitě neměla nadpřirozený charakter, byla zamítnuta.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]