Vérité

V Medžugorji je několik řeholních komunit. Dvě komunity, Oáza míru a Královna míru, vznikly v souvislosti se zjeveními Panny Marie v Medžugorji.

Třetí Komunita Blahoslavenství vznikla ve Francii a má své domy v Medžugorji.

V medžugorské farnosti rovněž působí a slouží řeholníci a řeholnice Františkánského řádu.

×

TOP