There are no translations available.

Poslední cesta do Izraele:


NETRADIČNĚ DO SVATÉ ZEMĚPouť s velkým duchovním přínosem, je též daleko větší přínos v poznání biblických míst, než je tomu u dosavadních poznávacích zájezdů, kdy se často chodí na nepravá místa.

(Z hlediska válečných událostí je cesta bezpečná - výzkumně tam každých půl roku jezdíme)

Účel poutě: Příští cesta do Svaté země má opět jinou náplň poutě než naše dosavadní (místa jsou dále uvedena). Opět jsou připraveny meditativní nahrávky, protože účinně vtahují poutníky do biblického děje. Proč máme snahu tak pečlivě pouť připravit? – Je to proto, že má posílit poutníky pro nejtěžší léta lidstva a zprostředkovat jim Boží ochranu.

Podle Bible, proroctví a zjevení ještě k nejtěžší době dojde, protože morálka stále více upadá. Je proto potřeba "neusnout na vavřínech" a vědomě se rozhodnout pro oběti a modlitby z lásky k Bohu.


Nový program (od 14. do 24. března 2019) ze dne 4. října 2018

 

Mnoho lidí nebezpečí potíží důsledkem úpadku morálky podceňuje. Protože jsme informováni, vkládáme velké úsilí do povzbuzování k obrácení. Kdo tomu nevěří, ať nás požádá o podrobnější informace, které by ukázaly na oprávněnost našeho přístupu k dané situaci. A právě chystaná pouť by měla být zdrojem milostí Božích a měla by sloužit k získání Boží ochrany v příštích letech.

Čtvrtek 14. března 2019

16.30 – prezentace do 17.45 hod.

18.00 – mše u sv. Bartoloměje, po mši svaté odjezd na letiště

 

Pátek 15. března 2019

6.15 - příjezd z letiště do hotelu v Betlémě

7.00 - snídaně

8.00 – odjezd od hotelu

8.30 – hora Nanebevstoupení Páně – jeskyně Eleona, Kostel s Otčenáši ve 175 jazycích, Kostel „Pán zaplakal“ na Olivové hoře

11.00 – Chrám národů – mše sv., výklad v okolí jeskyně zrady, zajetí Ježíše

14.00 – Pravá křížová cesta (na začátku místo, kde byl Ježíš odsouzen Pilátem) Pravý Kristův hrob u Damašské brány, meditace (uložení do hrobu a vzkříšení)

16.00 – odjezd do Betléma

 

Sobota 16. března 2019

8.10 – odjezd na Karmel

8.30 – mše sv. v Betlémě na Karmelu. Pod oltářem je jeskyně, kde byl David pomazán na krále; na místě kláštera odpočívala Panna Maria den před narozením Ježíška. Hrob sv. Marie od Ježíše Ukřižovaného (sv. malé Arabky) zakladatelky kláštera.

11.00 – Mamre – historické místo v Hebronu, kde se Abrahám po dlouhém putování usadil a setkal se u stromu s anděly (strom tam ještě je), Ježíšovo působení na tomto místě

13.00 – Makpela – velká mešita v Hebronu, kde jsou skutečně pohřbeni patriarchové (Abrahám, Jákob, Josef, ...), jak k tomu došlo (i Ježíš uctil toto místo)

 

Neděle 17. března 2019

7.45 – odjezd od hotelu

8.00 – mše svatá na poli pastýřů

11.00 – En-gedi – synagoga u Mrtvého moře, kde Ježíš učil

11.30 – Gomora – její zničení, výklad, meditace

13.30 – Sodoma – krajina na jihu Mrtvého moře (Lot, Abrahám a záchrana Lota), meditace

14.30 – zdravotní koupání v Mrtvém moři

15.00 – odjezd do Betléma

 

Pondělí 18. března 2019

7.30 – odjezd od hotelu, mše svatá v bazilice Narození

9.30 – Jericho – nejstarší město (lanovkou ke klášteru na svah hory, kde Ježíš zahájil půst) – meditace

12.30 – hora Gerisim (duchovní centrum Samařanů a jeho vznik)

14.00 – Nablus – Ježíš a Samařané, Jákobova studna a Ježíš

15.00 – Betlém – památník a hrob Ráchel, manželka Jákoba, pramáti Židů;

16.00 – odjezd do Betléma

 

Úterý 19. března 2019

8.00 – odjezd do Emauz Nikolis (pravé Emauzy), Ježíš a dva učedníci po vzkříšení

10.00 – mše svatá a výklad

13.00 – Gofna – zde zjistili, že se dvanáctiletý Ježíš ztratil

14.00 – odjezd do Jeruzaléma, Chrám Božího hrobu

 

Středa 20. března 2019

8.00 – odjezd z Betléma do Nazareta

9.30 – Bétel – synagoga na místě, kde Jákob měl historický sen

13.30 – Ainon – malebná studánka v Galilei u Jordánska, kde začal křtít sv. Jan

15.00 – Nazaret – mše svatá, výklad, bazilika zvěstování, ubytování

 

Čtvrtek 21. března 2019

8.00 – odjezd do Kurzi

9.00 – Gergesa (8 km od Kursi) Ježíš tam vymítnul zlé duchy z vepřů

10.00 – Matoušova celnice (unikátní objev, který vysvětluje rozpory z Bible o vymítnutí zlých duchů)

11.00 – Gišala – synagoga, mše svatá, Ježíšovo proroctví o sv. Pavlovi

13.30 – Banyas – národní park na severu Izraele a zámky u vytékání Jordánu ze skály Dan – důležité biblické místo na severu Izraele

 

Pátek 22. března 2019

8.00 – odjezd

9.00 – Gabara – mše sv., setkání s řeholní sestrou Marií (první a druhé obrácení Magdaleny)

13.00 – Zifori – národní park, stavby a antické divadlo, působení Ježíšovo

14.00 – Domek svaté Anny – rodiště Panny Marie (+ nepoužívaná stará bazilika)

15.00 – Nazaret, nákupy, volno

 

Sobota 23. března 2019

8.30 – odjezd do Kimki

9.00 – Kimki – obnovené křesťanské místo se dvěma katolickými kostely, působení Ježíše, Eulid a Esénové

11.00 – odjezd do Betšeánu

12. 00 – Betšean – rozsáhlé historické místo s nádhernými stavbami

14.00 – Nazaret, nákupy, volno

18:00 - mše v klášteře (s nedělní platností)

19:00 - večeře

20.30 – Bazilika Zvěstování, modlitební průvod se svíčkami na rozloučení se sv. Zemí

22.30 – odjezd na letiště v Tel Avivu

 

Neděle 24. března 2019

9.40 přílet do Prahy

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]