Vérité

Teologické aspekty - Úvod

V této sekci jsou uvedeny články, které se určitým způsobem dotýkají teologie. Nejde o studie zaměřené na teologické niance, ale spíše o praktické úvahy a poznatky, které by mohly přispět k oživení kontaktu s Bohem tím, že lépe pochopíme určité souvislosti a smysl Božích záměrů s člověkem.

×

TOP