Vérité

Úvod

V článku je naznačena cesta analýzy okolností působení zlého ducha při léčení. Ta může též vést k opatrnosti před naivní náboženskou demagogií, velmi škodlivou, zejména v nynějším duchovním úpadku světa.

Zlý duch chce člověku vždy uškodit a zabránit mu, aby se nedostal do věčné blaženosti. Ze závisti chce zabránit prospěchu člověka a pýcha jej provokuje, aby napodobil Božskou moc. Ale Bůh používá zlého ducha k potrestání člověka, ale ten to uskutečňuje nikoliv, aby naplnil Boží spravedlnost, ale ze závisti a nenávisti.

Tyto vlastnosti a záměry zlého ducha se projevují ve všech činnostech (v dnešní době zvláště masově ve sdělovacích prostředcích, zejména v televizi), a tedy i při léčení a diagnostikování, a to nejen při alternativních metodách léčení, ale i při klasickém léčení.

×

TOP