Vérité

Zkoumat a hodnotit význam mariánských zjevení můžeme zejména z hlediska teologického, lékařského, biologického, morálního, náboženského a též společenského.

V této sekci se zaměříme na publikaci výsledků zkoumání zjevení z hlediska teologického lékařského a biologického.

×

TOP