There are no translations available.

Zjevení Panny Marie v Litmanové

Zjevení Panny Marie v Litmanové probíhala od 5. srpna 1990 do 6. srpna 1995 pro dvanáctiletou Ivetku Korčákovou a třináctiletou Katku Česelkovou. V neděli 5. srpna 1990 trávili Ivetka, Katka a Mikuláš Česelka skoro celý den na kopci Zvir u Litmanové. Během dne si hráli nedaleko chatky. Okolo šesté hodiny večerní slyšeli praskání větví v lese z místa, kde odpoledne dělali oheň. Děti odešly do chatky, ale když se začaly ozývat zvláštní zvuky, jako by kolem chatky někdo chodil, začaly se bát. Zvuky se chvílemi zesilovaly a bylo též slyšet rachot padajících dřevěných klád. Děti se ve strachu začaly modlit a litovat, že nešly v pět hodin na mši do vesnice. Daly si závazek, že budou celý týden chodit denně na mši.

Když litovali svého provinění, začaly dívky vidět silnou zář a přestaly se bát. V světelné záři spatřily dívky Pannu Marii, která seděla na lavičce. Po chvíli všichni vyběhli z chatky směrem k vesnici, a když se otočili, dívky stále viděly Pannu Marii. Šly domů a ona byla stále za nimi. Cestou, u kříže, si před ním klekla, přežehnala se a pak se začala vzdalovat. Doma jim jejich zážitek téměř nikdo nevěřil. Koncem srpna měly obě dívky podobný zážitek, ale Pannu Marii bylo vidět nejasně.

Další zjevení bylo 30. září 1990. Na Zviru byla pouze Ivetka a několik žen. Po modlitbě se zjevila Panna Maria a Ivetka ji prosila: ”Panno Maria, odpusť mi všechny hříchy”. Panna Maria vzkázala Katce, aby šla ke zpovědi. Ivetka dále prosila za zdraví maminky. Panna Maria jí řekla: ”Neboj se, tvoji maminku vyléčí tvoje slzy”.

Při zjevení 1. října 1990 bylo kromě obou dívek asi 20 lidí. Ivetka viděla Pannu Marii jasně, Katka slabě. Prosily za zlepšení zdraví Soňky. Panna Maria k tomu řekla, že mnohá nemoc je následkem nějakého hříchu. Její rodiče jsou více nakloněni hmotě a nechovají se jako křesťané. Jen vroucné modlitby pomohou k uzdravení dítěte.

Při zjevení 2. října 1990 byla Panna Maria velmi veselá. Řekla, že po dobu celého října ji neuvidí, neboť se bude modlit za obrácení hříšníků, ale že ona je vždy s námi. Ivetka se ptala na jednoho hluchoněmého chlapce. Panna Maria jí k tomu řekla, že je to proto, že otec udeřil svou matku a vina za tento hřích mu nebyla dosud odpuštěna. S Pannou Marií se modlili růženec.

Dne 1. listopadu 1990 přišlo na 40 lidí. Panna Maria žádala, aby často chodili na Zvir, i když bude sníh a zima. Ivetka měla obavy kvůli zimě, ale Panna Maria řekla, aby se nebály, že ona nikdy nikomu neuškodila, ale vždy pomohla. Dne 4. listopadu viděly Pannu Marii nejasně. Panna Maria to vysvětlila tím, že mají srdce poskvrněné hříchem. Při zjevení 11. listopadu Panna Maria řekla, že se nemůže dívat na hříchy Slovenska, že její děti neuctívají Jejího Syna. Proto Její Syn sešle na Slovensko pohromu. Požádala, aby toto poselství říkaly po celém Slovensku. Byla velmi smutná.

Dne 11. listopadu 1990 byla na hoře Zvir poprvé sloužena mše svatá. Dne 18. listopadu se zjevila Panna Maria s Ježíškem, který plakal. Řekla, že Ježíš se obětoval za národ, ale sem přichází ještě málo lidí. Poukázala na to, že mnozí lidé jsou velmi upnuti na hmotu a na to, aby co nejvíce vydělali. V následujících letech pokračovala zjevení, ale od 3. března 1991 byla zjevení přislíbena jednou za měsíc.

Zjevení byla ukončena po pěti letech 6. srpna 1995. Tehdy Panna Maria oznámila, že je to poslední zjevení. Poděkovala dětem. Řekla, že tato zjevení měla probudit lid z duchovní prázdnoty a že je potřeba se obracet. Pak řekla, že bude nadále přítomna na této hoře.

Obě vizionářky se podvolily lékařským testům, která provedl MUDr. Ladislav Kvasnička. Tyto testy prokázaly, že jsou obě vizionářky duševně zdravé.

Z hlediska typu zjevení zřejmě jde o případ, kdy vizionářky mají schopnost vnímat za určitých okolností nadpřirozeno. Jde tedy o zjevení zprostředkovaná duchovní bytostí. Tento typ zjevení se vyznačuje i schopností vnímání myšlenek a obrazových vjemů od lidí, např. i od d.p. Špinara, který byl farářem v Starej Ĺubovni a byl přítomen některým zjevením na počátku.

Z hlediska teologického se celá věc zkoumá a nebyly zjištěny rozpory s církevním učením. Je tedy naděje, že po ukončení zkoumání bude možno uvažovat o uznání pravosti zjevení.

Zjevení v Litmanové přinesla dobré duchovní ovoce a byla povzbuzením zejména pro Slovensko. Zvir je místo promodlené a nese sebou stopy Božího požehnání.

(Další informace naleznete např. v knize “Čakám vás v Nebi”. Objednávky: Magnificat, Belinského 24, 851 01 Bratislava.)

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]