Vítejte na stránkách Centra VéritéPřehrát video

ČeštinaSlovenčina (Slovenská republika)EnglishEnglish (United States)DeutschPolishCroatianRussianFrenchItalianEspañolPortuguês (Portugal)

Vérité

Aktuality z VÉRITÉ:

9.8.2016 - Nový typ poutě

There are no translations available.

Centrum VÉRITÉ vyhlašuje nový typ poutě:

Netradičně do Svaté země –

PRO POKROČILĚ (I)

 

Více

22.7.2016 - Těžká léta před šťastnou dobou III.

There are no translations available.

(prodej od 26. srpna 2016)

Těžká léta před šťastnou dobou III Publikace je zaměřena na současnou dobu do roku asi 2025.
Tato doba je v publikaci rozdělena na tři části:
První část je do začátku roku 2017, kdy by měl v Jeruzalémě nastoupit antikrist a začít budovat Nový světový řád (NWO) a Univerzální církev.
Druhá část se týká upevnění moci Nepravého proroka v roce 2017 (po naplnění Třetího fatimského tajemství).
Třetí část je rozdělena na dvě období po asi 3,5 letech. V prvním období antikrist a nepravý prorok budou mírumilovně a populisticky přeměňovat křesťanství do liberální formy a v druhém závěrečném období přejdou do totalitního systému, kdy bude podle bible a proroctví zakázána Kristova mše svatá a dojde k válkám a přírodním pohromám.

U této publikace jsou uvedeny situace z Bible a proroků, včetně soudobých zjevení a též kritéria pro pravost zjevení.
Je proto důležité, abychom měli v této nejtěžší době Boží ochranu a pomoc a tak se dožili s nejmenším utrpením Božího království na zemi.

Více

21.7.2016 - Nedoplatky za publikace

There are no translations available.

Vážení čtenáři,
sdělujeme, že začínáme mít značné funanční potíže, protože mnozí z vás, kteří jste si objednali publikace, je nezaplatili.

V prvním čtvrtletí tohoto roku činí nedoplatky asi 50 tisíc korun.

Uvědomte si, že zjišťování nedoplatků, další tisk složenek a písemná urgence stojí asi 50 Kč za jednu urgenci. Prosíme zaplaťte tyto dluhy.

Pochopte, že publikační činnost děláme pro vás za minimální platy zaměstnanců (dr. Mráček nebere žádný plat). Chceme Vás povzbudit ve víře, abyste v následujících těžkých letech měli Boží ochranu. Ale pro tuto činnost potřebujeme nejen modlitby, ale i finanční prostředky.


Děkujeme vám.

Více

2.6.2016 - Ježíšovy cesty X.

There are no translations available.

Ježíšovy cesty X. Právě vyšel poslední díl Ježíšových cest.
V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny.
V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.
Více
Více aktualit

Medžugorje

Aktuality z Medžugorje:

6.10.2016 - Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Mirjany 2.10.2016

There are no translations available.

Drahé děti, Duch Svatý, podle Nebeského Otce, mne učinil matkou, Ježíšovou matkou, a tím i vaší matkou. Proto přicházím, abych vás vyslechla, abych k vám vztáhla svoje mateřské ruce, abych vám dala svoje srdce a abych vás pozvala, abyste zůstaly se mnou, protože z vrcholu kříže můj Syn vás svěřil mně.

Více

6.10.2016 - Poselství P. Marie z 25. září 2016

There are no translations available.

„Drahé děti! Dnes vás vyzývám k modlitbě. Ať vám modlitba bude životem.

Více

13.9.2016 - Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. 9. 2016

There are no translations available.

Drahé děti, podle vůle mého Syna a mé mateřské lásky přicházím k vám, svým dětem, a zvláště k těm, kdo ještě nepoznaly lásku mého Syna. Přicházím k vám, kteří na mne myslíte, kteří mne vzýváte. Dávám vám svoji mateřskou lásku a požehnání svého Syna.

Více

Více aktualit
 
 

2016 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]