Budoucnost světa - Úvod

Někteří lidé říkají, že je nezajímá budoucnost a mají dojem, že nemohou ovlivnit svou ani celosvětovou budoucnost.

Ale většina lidí se o budoucnost zajímá z různých důvodů. Někdo je velmi zvědavý a chce být informován o možném vývoji. Jiný chce znát budoucnost, aby těchto informací využil pro osobní prospěch. Někteří chtějí znát předpokládaný vývoj světa, aby jej mohli pozitivně ovlivnit.

Je potřeba si uvědomit, že zjistit spolehlivě budoucnost nemůžeme. Pouze můžeme - zvlášť pokud jde o blízkou budoucnost - naznačit pravděpodobný vývoj, ale prakticky se jeví nemožné zjistit náhlé zvraty.

Na vývoj budoucnosti můžeme nahlížet z různých hledisek. Jednak můžeme usuzovat o budoucnosti z přírodních a společenských aspektů, např. z vývoje techniky a vědy, dále třeba z vývoje ozónové díry nebo skleníkového efektu, z nedostatku potravin, z lidnatosti světa, z úpadku morálky, z politického vývoje, z šíření narkomanie apod.

Na vývoj světa se můžeme dívat z pozice různých jasnovideckých předpovědí a vizí, které však málo vycházejí, ale mnozí lidé je se zájmem čtou.

Určité informace o vývoji světa můžeme získat z náboženských vizí a zjevení, i když ty pravé jsou prvořadě orientované na duchovní obnovu světa a nikoliv na časové definování událostí.

Rozumný člověk je opatrný k prognózám do budoucnosti, ale měl by se zajímat o seriózní informace, neboť jej vytrhují z pasivity a aktivizují k dobrému životu.

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]