Komunita Cenacolo

Komunita Sestry Elvíry

Komunita Cenacolo pro léčení závislosti byla založena sestrou Elvírou v Saluzzu v Itálii v roce 1983. Nicméně po návštěvě sestry Elvíry v Medžugorje v letech 1984 a 1985 byly snahy vybudovat komunitu i na tomto zvláštním místě a převzít do komunity některé poznatky z tohoto místa. Do konce roku 2000 bylo vybudováno na 30 komunit sestry Elvíry v různých zemích (USA, Brazílie, Mexiko, Itálie, Francie, Rakousko, Chorvatsko, Bosna-Hercegovina, Irsko a Polsko).

Před založením komunity se sestra Elvíra zabývala sedm let velmi nízkou úspěšností léčení závislosti v dosavadních institucích. Došla k zásadnímu závěru, že závislý není v podstatě nemocen, a proto nemůže být léčen medikamenty. Aby byl zbaven závislosti, je "pouze" nutné, aby se naučil správně žít. A k tomu musí mít pevný důvod. Tím je pochopení smyslu života, ve kterém má svůj význam pojem Boha.

Do komunit Cenacolo (večeřadlo), založených sestrou Elvírou, vstupují v podstatě ateisté. Ale prostředí upřímné lásky a otevřenosti změní tyto lidi. Nejsilnějším šokujícím zážitkem pro nového člena komunity je vidět a žít s dřívějším narkomanem, který je po roce pobytu značně změněn a má radost ze života. Jednotlivé komunity vedou bez výjimky pouze lidé vyléčení ze závislosti. Proměna člověka trvá několik roků. Lidé odcházející z komunity Cenacolo jsou nejen charakterní a pevní lidé, ale naučí se různé práce nebo rozvinou svůj talent. Cílem komunity Cenacolo je vychovat všestranně kvalitního člověka. Sklon k drogové závislosti je odstraněn jako vedlejší vliv.

Do komunity Cenacolo přicházejí i lidé, kteří nebrali drogy a chtějí se naučit dobře žít a tím získat radost ze života (viz videofilm OBDIVUHODNÁ ŽENA).

Vstup do komunity Cenacolo

Vstup do komunity Cenacolo se v Itálii a Chorvatsku uskutečňuje pomocí kolokvií. V různých centrech se scházejí zájemci o léčení s uzdravenými narkomany a rodiče narkomanů s rodiči uzdravených narkomanů. Tyto pohovory se uskutečňují každých čtrnáct dnů. Po několika setkáních může adept vstoupit do komunity.

V České republice se vstup uskutečňuje přes Centrum VÉRITÉ. Je potřebný pohovor s narkomanem a též s rodiči narkomana. Při takovém setkání dáme narkomanovi též publikace se svědectvím o léčení v komunitě, vysvětlíme podstatu léčení, zapůjčíme videokazety z prostředí komunit Cenacolo a zprostředkujeme cestu do Medžugorje, kde se setká s komunitou, eventuálně pohovoří i s léčenými Čechy. Potom se definitivně rozhodne pro vstup do komunity, který zprostředkujeme v krátké době. V případě vhodnosti zprostředkujeme kontakt s českými rodiči léčených lidí.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]