There are no translations available.

Centrum Vérité

Centrum VÉRITÉ má za cíl přispět k oživení snahy člověka při hledání pravdy a konání dobra, které vedou nejrychleji ke šťastnému životu na zemi i na věčnosti. Některé činnosti jsou určeny hlavně pro křesťansky založené lidi, jiné pro lidi, kterým je dosud tato oblast poznání vzdálena.

 

Pohled z vrchu Križevac, Bosna a Hercegovina

 

Centrum VÉRITÉ organizuje poutě do Medžugorje a Izraele.

K prvořadým aktivitám Centra VÉRITÉ patří šíření informací o mariánských zjeveních v Medžugorji, která oživila víru miliónů lidí a přivedla mnohé ke Kristu. Tuto činnost jsme zahájili ilegálně již v srpnu 1984. Katolická církev zjevení Matky Boží v Medžugorji průběžně sleduje. Jugoslávská biskupská konference se v roce 1991 vyjádřila v tom smyslu, že zjevení jsou v souladu s učením katolické církve a jsou velkým přínosem pro duchovní život. Jan Pavel II. se rovněž několikrát kladně vyjádřil o těchto zjeveních, i když tím nijak nechtěl narušovat průběh šetření expertů.

Důležitou součástí činnosti Centra VÉRITÉ jsou knižní a časopisecké publikace, audiozáznamy a videozáznamy, týkající se poselství Matky Boží, biblických míst v Izraeli a také léčení závislostí v Komunitě Cenacolo založené sestrou Elvírou. Návštěvníci Medžugorje jsou při setkání se členy Komunity překvapeni tím, že tito lidé, kteří třeba před třemi roky ještě kradli, lhali, loupili, žili nemravným životem, byli ve vězení, zničili své rodiny, jsou nyní na lepší duchovní úrovni než mnozí lidé, kteří chodí desítky roků do kostela.

Kromě publikací uvedeného speciálního zaměření Centrum VÉRITÉ publikuje i další materiály oslovující současného člověka a dopomáhající mu získat živý vztah k Bohu, poznání velikosti Jeho lásky, a dále publikací povzbuzujících člověka ke změně života, konání dobra, uchováním míru v hloubi duše a míru mezi lidmi.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]