Úvod Medžugorje Messages Of Our Lady Léčení zavislostí Je v Žibřinicích Komunita sestry Elvíry?
There are no translations available.

Je v Žibřinicích Komunita sestry Elvíry?

Protože dostáváme upozornění, že komunita sestry Elvíry již v Čechách je, a to v Žibřinicích a její zakladatel šíří podivné informace, poslali jsme vyjádření na litoměřické biskupství. Uveřejňujeme podstatu tohoto dopisu.

• Komunita Cenacolo Žibřinice (založená 28. 6. 1999), předtím jako Komunita sv. Zdislavy (od 18. 9. 1996), uvádí, že pracuje na principu světoznámé komunity sestry Elvíry.

K tomu je třeba uvést, že zakladatel komunity v Žibřinicích nemá žádné kontakty s komunitou CENACOLO (pouze jako normální poutník; každým rokem se s komunitou CENACOLO setká v Medžugorji alespoň 6000 českých poutníků).

Sestra Elvíra vylučuje založení komunity jejího typu bez řádného vyškolení lidí, které trvá rozhodně podstatně déle než 3 roky. Obyčejně komunitu zakládají 2-3 lidé, kteří byli v komunitě třeba 5 roků, a další, kteří jsou tam kratší dobu, a postupně přijímají po jednom nové zájemce.

Sestra Elvíra nepřipustí, aby v její komunitě pracoval nějaký člověk, aniž by prošel dlouhodobým školením v její komunitě.

Protože chceme, aby tato komunita V České republice též byla, pracujeme podle přímých pokynů sestry Elvíry. Posíláme do jejich komunit hochy na školení a zbavení se závislosti. Máme tam již 12 chlapců. První tam byl 4,5 roků a po uzdravení odešel, ale nechce se vrátit do ČR a zůstal v Miláně. Další by rovněž mohl odejít (je tam skoro 4 roky), ale nemůže se vrátit do ČR, protože měl kontakt s mafií. Jiní jsou tam 2,5 roků a méně.

Nicméně formálně je zajištěno zřízení skutečné komunity CENACOLO (s. Elvíry). Tato komunita je registrována na Ministerstvu vnitra ke dni 19. 1. 1996. (Stanovy v české a italské verzi jsou k dispozici.)

• Zřizovatel uvádí na přednáškách a při setkáních, že minimální doba pobytu k vyléčení je 6 měsíců a že vyléčení není žádný problém (to vyvolalo u mladých lidí dojem, že když je to tak jednoduché, že to "zkusí").

Podle zkušeností sestry Elvíry je zbavení se drogové závislosti velmi obtížným problémem. Dříve se v její komunitě říkalo, že léčení trvá 3 roky, ale dnes se to neříká, protože, aby byla zajištěna dlouhodobá úspěšnost (kterou je třeba ověřovat třeba za 5 let, ale nikoliv po roce), je u některých lidí potřebný pobyt delší, více než tři roky.

• Byli jsme upozorněni, že zřizovatel prokazuje na přednáškách naivní názory na problematiku léčení a že není zajištěna návaznost lékařské služby.

Sestra Elvíra má zajištěno, že vedoucí lidé v komunitě mají zkušenosti s vedlejšími problémy, které pak řeší se specialisty v klasické medicíně (schizofrenie, onemocnění jater, ...)

• Zřizovatel hovoří při poskytování informací o úspěšnosti své komunity a staví ji na úroveň komunity sestry Elvíry.

Tato informace je přinejmenším neseriózní, o tom by mohl hovořit teprve za několik roků. Je spíše pravděpodobné, že dosud nebyl ani jediný narkoman uzdraven.

• Bylo nám sděleno, že skupinka lidí, pobývajících v komunitě v Žibřinicích je několik dnů v týdnu bez dozoru a vede se sama.

Podle zkušenosti z komunit sestry Elvíry je nutný neustálý dozor v komunitě a novému členu je přidělen "anděl strážný", který je s ním neustále 24 hodin po dobu několika měsíců.

• Jsme upozorňováni, že byla již založena Komunita CENACOLO sestry Elvíry v Žibřinicích a že na příslušné konto posílají lidé peníze, protože viděli v Medžugorji, že je to dobrá věc a že je to dobré, že tuto akci zaštítila Katolická církev. Jsou překvapeni, že to není komunita sestry Elvíry, a považují užívat tento populární název za matení veřejnosti.

Bohužel takový přístup je neseriozní a zřejmě to povede ke ztrapnění Církve. Proto také spoluzakladatel této komunity, který zpočátku byl v Žibřinicích a průběžně se staral o skupinku 2 - 4 závislých, zhruba po ročním pobytu odešel, neboť sice chtěl pomáhat závislým, ale jinou cestou. Viděl, že nemohou bez vyškolení pracovat úspěšnou metodou sestry Elvíry, a předstírat, že pracují metodou sestry Elvíry, považoval za podvod.

S komunitou CENACOLO, založenou sestrou Elvírou, má Centrum VÉRITÉ hluboký kontakt a z jejich prostředí jsme natočili 7 videofilmů a rovněž vydali knížku, která se týká jejich komunity.

 
 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]