There are no translations available.

Medžugorje

V Medžugorji (v Hercegovině 25 km od Mostaru) již dlouhou dobu šest důvěryhodných svědků pod přísahou skálopevně tvrdí, že se jim počínaje dnem 24. 6. 1981 dodnes (třem z nich ještě každodenně) zjevuje blahoslavená Panna Maria, jak tady lid s láskou říká - Gospa.

Třetí den zjevení, tj. 26. 6. 1981, dala Panna Maria hlavní poselství, které v dalších zjeveních až po dnešní dobu prohlubuje.

 

Medžugorje, ráno na Križevaci

   

Hlavní poselství Panny Marie:

"Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem i mezi sebou. Je třeba věřit, modlit se a postit, litovat svých selhání a obracet se k Bohu."

 

Matka Boží

    

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]