Úvod Vérité Attualità da Vérité
Mše svatá na zahájení pouti "Netradičně do Svaté země" Martedì 11 Marzo 2014 09:40
Non ci sono traduzioni disponibili.

Ve středu 2. dubna 2014 v 18. hodin bude v kostele sv. Bartoloměje v Praze 1, Bartolomějská ulice, mimořádná mše svatá u příležitosti zahájení sedmé poutě „Netradičně do Svaté země“.

 
Andělé II Giovedì 31 Ottobre 2013 12:13
Non ci sono traduzioni disponibili.

Naučme se k našemu prospěchu komunikovat s Anděly. Často potřebujeme mimořádnou Boží pomoc, popřípadě jsme na pochybách, jak se v určitých situacích správně rozhodnout. Nebo chceme jen emocionálně jednat, mnohdy chybně?
A právě Andělé nám mohou dát impuls ke správnému jednání, nebo
Těžká léta před šťastnou dobou II Giovedì 31 Ottobre 2013 12:10
Non ci sono traduzioni disponibili.

Bylo by dobré si uvědomit, že jsme vstoupili do poslední fáze boje dobra se zlem. Tento boj bude uzavřen Kristovým vítězstvím přibližně do r. 2025.
I když do konce této doby mnoho křesťanů podle bible a proroctví
Arcibiskup Graubner k Velkému varování Giovedì 31 Ottobre 2013 11:58
Non ci sono traduzioni disponibili.

 (Na žádost otce arcibiskupa uveřejňujeme jeho názory na irská zjevení)

Otče arcibiskupe, vy jste v listopadu zveřejnil své „Vyjádření k šíření tzv. Velkého varování Ježíše Krista a různým poselstvím o konci světa“. Někteří věřící reagovali dost pobouřeně, protože těm poselstvím věřili a zdálo se jim, že jste moc přísný. Jak se díváte na toto poselství dnes?

 

Dnes je vidět,
Ježíšovy cesty VII. Sabato 26 Ottobre 2013 00:00
Non ci sono traduzioni disponibili.

Vánoční dárek

Běžný člověk by si mohl myslet, že Ježíšovo působení v Judsku a Galileji, kdy uzdravoval i z těžkých nemocí, povzbuzoval k dobrému životu a vykládal Písmo, musí být velmi pozitivně přijato. Farizeové nemohli přijmout, že Ten, který se u nich neučil, dokazuje svou moc skutky a dokonce je poučuje. Jejich vyburcovaná pýcha je žene
Poutní cesta na Kypr a do Turecka (Efesu) Lunedì 27 Maggio 2013 12:25
Non ci sono traduzioni disponibili.

Dá se říci, že cesta byla organizačně velmi náročná, ale úspěšná. Protože jsme předpokládali, že u nás se o Ježíšově působení na Kypru téměř nic neví ani v teologických kruzích, i když sv. Jan výslovně upozorňuje, že Ježíš udělal mnohem více věcí, než je zaznamenáno v evangelijích, připravili jsme nahrávky o událostech...

 
Proč vydáváme některé publikace? Mercoledì 03 Aprile 2013 12:31
Non ci sono traduzioni disponibili.

jc6

My věřící lidé máme stále dojem, že žijeme podle víry, ale ve skutečnosti tomu tak není a neuvědomujeme si to. Máme dojem, že i když jdeme v neděli na mši a něco se pomodlíme, že vše se s námi dobré a v pořádku. Ale vůbec si nepřipouštíme, že duch světa nám zatemňuje rozum, ...
Pomožme našemu papeži Františkovi a Církvi Mercoledì 03 Aprile 2013 12:20
Non ci sono traduzioni disponibili.

Všeobecně jsou lidé zajisté nadšení pokorou nového papeže, ale ten bude brzy vystaven velkým tlakům, nakonec předpověděným v Bibli a různých proroctvích, aby přizpůsoboval Církev názorům liberálních teologů, kteří již sami prosazovali na některých místech stanoviska, které jsou v rozporu s Kristovým učením. I když Církev má právo a povinnost přizpůsobovat praktikování a dokonalejší naplňování Kristova učení své době, ...
Kde najdete nové informace o Medžugorji Lunedì 04 Marzo 2013 08:29
Non ci sono traduzioni disponibili.

Internet (http://verite.cz). Na něm je uvedeno:

- poselství z 25. a 2. dne v měsíci

- mimořádné informace o Medžugorji

- v sekci Cestovní agentura poutě VÉRITÉ do Medžugorje

- knižní publikace, DVD a další materiály z Medžugorje

 

Zprávy z Medžugorje (měsíčník – vychází po 27. dni v měsíci). V nich je uvedeno:

- poselství z 25. a 2. dne v měsíci

- výklad k předposlednímu poselství

- úvahy o naplňování poselství z Medžugorje

- poslední události v Medžugorji...
Dotazy a odpovědi (časopis REGINA č. 4 / 2013) Martedì 26 Febbraio 2013 10:53
Non ci sono traduzioni disponibili.

Co byla hlavní příčina papežova odchodu? (25.2.2013)
- Domníváme se a věříme tomu, že cítil obtížnost dalšího vedení Církve, které nemůže při svém stáří zvládnout. Nicméně je zřejmé, že na něj působily velké tlaky názorově různých biskupů a kardinálů...
«InizioPrec.12345678910Succ.Fine»

 
 
 

2019 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]