Zmatek kolem stoletého výročí Fatimy 21.9.2017

Zmatek kolem stoletého výročí Fatimy

V poslední době vznikl zmatek kolem fatimského zjevení Panny Marie.

K tomu uvádíme za VÉRITÉ následující informace:

1. Zjevení ve Fatimě jsou velmi významná a církev jejich pravost potvrdila.

2. Je účelné tato zjevení propagovat, konat do Fatimy poutě a hlavně podle poselství Panny Marie žít (obrácení, modlitba, oběti, respektovat existenci pekla, zasvěcení Ruska,...).

Určitý problém vznikl s naplňováním poselství Panny Marie týkající se zasvěcením Ruska Panně Marii a s uskutečněním III. fatimského tajemství. Část tohoto tajemství, týkající se zavraždění papeže, byla Vatikánem zveřejněna v r. 2000.

K tomu uvádíme, že papežové do r. 1960 nezveřejňovali III. fatimské tajemství, přestože je k tomu Panna Maria vyzývala skrze Lucii, ale nejpozději do r. 1960 mělo být podle přání Panny Marie toto tajemství zveřejněno.

Když Lucie viděla, že není naděje na zveřejnění, chtěla sama vystoupit v rádiu a k tomu měla od Panny Marie pravomoc. Ovšem od té doby na pokyn Vatikánu byla Lucie izolována v klášteře a jakékoli kontakty s ní musel schválit Vatikán. Od r. 1992 vystupuje (nepravá) Lucie a říká odlišné věci, než říkala pravá Lucie. Např. „nepravá“ Lucie řekla:

1. že Panna Maria nepožadovala jmenovitě zasvěcení Ruska

2. že Panna Maria nestanovila termín zveřejnění III. fatimské tajemství do r. 1960, ale že tento termín určila ona sama a

3. že zasvěcení bylo provedeno (bez jmenování Ruska).

Naproti tomu, když bylo zasvěcení Ruska (bez jeho jmenování) provedeno, odjeli Mons. Hnilica a Don Luigi Bianchi za sestrou Lucií do Fatimy zjistit, zda zasvěcení odpovídá požadavku Panny Marie.

Lucie řekla: „Ne“, ze dvou důvodů. Písemně to potvrdila 19. 3. 1983 nunciovi v Portugalsku: „Rusko se neobjevilo jako předmět zasvěcení a biskupové nezorganizovali ve svých diecézích veřejnou smírnou pobožnost a zasvěcení Ruska. Nebylo tedy provedeno zasvěcení Ruska, jak to Naše paní žádala.“

Když bylo v r. 2000 zveřejněno III. fatimské tajemství Vatikánem (tedy jeho část o zavraždění papeže), kardinál Bertone, jako soukromá osoba řekl, že toto tajemství se zřejmě uskutečnilo na Janu Pavlu II. atentátem v r. 1981.

Ovšem, když bylo zveřejněno Vatikánem v r. 2002 tajemství z La Saletty, bylo zřejmé, že právě tajemství z La Saletty se týká atentátu na Jana Pavla II v roce 1981 (tam bylo řečeno: „...budou na něho střílet, budou se ho snažit zabít, ale nepodaří se jim to ...“).

To potvrdil i papež Benedikt XVI., který řekl v hlavním projevu 13. 5. 2010 ve Fatimě,

1. že kardinál Bertone neřekl pravdu o atentátu na Jana Pavla II. v r. 1981, a že se tento atentát (podle zveřejněného III. fatimského tajemství v r. 2000) uskuteční teprve v nejbližší době

2. a dále Benedikt XVI. před letošním stoletým výročím Fatimy (2017) řekl: „Fatima neskončila.“

Vatikán se nikdy nevyjádřil o pravosti sestry vydávající se za vizionářku z Fatimy, ani o zasvěcení Ruska Panně Marii. A tedy je nepravdou šířit informace, že existovala pouze „nepravá“ Lucie a jsou pravdivé její informace od roku 1992, podle nichž bylo zasvěcení Ruska provedeno a uskutečnil se atentát na papeže v roce 1981. Nic takového nebylo z Vatikánu řečeno, spíše naopak slovy Benedikta XVI. bylo v roce 2017 řečeno: „Fatima neskončila“.

Bohužel se začaly šířit neoficiální informace, že církev v rámci magisteria konstatovala, že události ve Fatimě byly uskutečny a naplněny (to znamená, že Rusko bylo zasvěceno Panně Marii a rovněž se stal atentát na papeže) a tedy není co dál řešit.

Ovšem takový názor by musel být oficiálně vyhlášen jako závazná nauka církve (magisteriem),

1. buďto koncilem,

2. nebo biskupy v jednotě s papežem,

3. nebo slavnostně papežem (ex catedra) .

Nic takového se nestalo. Tedy zůstává v platnosti pouze jediné církevní prohlášení z 13. října 1930, kdy byla vyhlášena pravost zjevení Panny Marie ve Fatimě.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]