Jak to udělat, aby se lidé měli lépe? 29.1.2013

Prezidentskými volbami se v naší vlasti trochu rozvířila hladina všednosti a beznaděje. V závěru kampaně byly šířeny i v dobrém úmyslu některými věřícími lidmi nepravdivé a zkreslující informace.
První vyhlášení dané novým prezidentem dalo značné naděje na zlepšení situace; a lidem jde většinou o tu ekonomickou. Je sice potřeba usilovat o zlepšení ekonomické situace; zejména pro chudé lidi. Dosáhne se toho?...

 

Ano, ale jen při respektování Božích zákonů, jinak není naděje. Uvědomme si, jak rychle vyprchal nadějný optimismus po 2. světové válce nebo po listopadu 1989, a to proto, že se nerespektoval Boží řád.
Pro zlepšení spokojenosti lidí je vždy nejdůležitější se snažit o zlepšování našeho upřímného kontaktu s Bohem, což jediné vždy vede ke zlepšení našeho života a to ve všech směrech. Budeme se o to snažit?

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]