5. října vychází nová kniha - Očistec II. 23.9.2010

/Očistec existuje. Je to dar Boží lásky. I když v něm duše prožívají muka lásky, která se dříve označovala jako očistcový oheň, touží je prožít v plnosti, aby mohly vstoupit do věčné blaženosti.

V knize Očistec II. je stručně uveden vývoj názorů směřujících k pochopení významu očistce. Pro moderního člověka je dříve užívaný termín "trestný nebo očistcový oheň" zastaralý a těžko přijatelný. V novodobých zjeveních se tento bolestný stav duše charakterizovaný ohněm přestává používat a vyjadřuje se přesněji jako "muka lásky".

Dále jsou uvedeny nové teologické poznatky z poslední doby, zejména z nedávných francouzských zjevení. Hodnověrnost těchto zjevení potvrzuje vyjádření francouzského biskupa v Puy en Velay Henri Brincarda.

V publikaci naleznete také téměř neznámé rozhovory s vizionářkou Marií Simmou, která se za duše v očistci celoživotně obětovala. 

(Formát A5, šitá vazba, 160 stran, cena: 180 Kč, do 31. října zaváděcí cena 160 Kč)

 

 

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]