Setkání poutníků “Netradičně do Svaté Země“ 20.10.2012

Dne 20. října 2012 se uskutečnilo setkání poutníků do Izraele a Jordánska, kteří tam byli v dubnu 2012 na pouti s VÉRITÉ. Setkání proběhlo ve velmi optimistickém duchu s programem: mše sv., společný oběd, velkoplošné promítání filmu z pouti, informace o dalším vývoji světa a informace o výzkumné cestě do Efesu v Turecka a cestě do Káhiry v Egyptě.

 

Účastníci pouti na dubnovou cestu nezapomněli a s velkým zájmem přijeli do Prahy z Čech a Moravy. Některé ženy připravily na setkání čerstvě napečené pečivo. Během promítnutí filmu z pouti jsme znovu silně prožili okamžiky na 50 biblických místech, kde jsme vyslechli úryvky 32 biblických stereo nahrávek.

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]