Uděláš si čas? 13.6.2010

     Biblický úryvek této neděle je čtenářům dobře známý. Text se dobře ukládá do paměti vhledem k dojemné události ve farizeově domě. Řeč je o hříšnici, nepozvané ženě, která pláče a skrápí Pánovy nohy svými slzami.

Tento úryvek čtenáře hluboce oslovuje pro něhu a statečnost té ženy, pro její mlčení, které je tak výmluvné, pro její slzy, pro něhu a moudrost Ježíšových slov, pro jeho tak dobrotivý přístup, pro otevřený konec události vzhledem k farizeovi Šimonovi…
     Po přečetní tohoto úryvku člověka napadají různé otázky.
     Co viděla ta žena v Ježíšovi? Proč věřila, že jí právě On může pomoci? Jaká pověst se šířila o Ježíšovi? Jak se podařilo Ježíšovi zůstat tak klidný? Jak se mu podařilo jednat tak něžně? A co se stalo nakonec se Šimonem? …
V různých biblických zamyšleních, která byla napsána k tomuto úryvku čteme komentáře, které nám pomáhají lépe chápat historickou a kulturní situaci. Čteme psychologické analýzy osob a exegetické výklady textů, které nám pomáhají lépe poznat tuto perikopu. Odborníci nám předkládají svoje výzkumy a přibližují nám text k lepšímu využití.
     Drahý čtenáři, tento text, který nyní čteš, není plod výzkumu a meditace, není ani pokusem o další zamyšlení, ale je to podnět, abys sám vzal do tuky text Lk 7, 36 – 8, 3 a přečetl si ho ne jednou, ne dvakrát, ale vícekrát. Je to podnět k osobnímu zkoumání a meditování. Písmo svaté je pro všechny lidi a ne jen pro několik 'omilostněných'. Jestli máš možnost udělat si na to čas a pročíst v rodině se sestrou, bratrem, s přítelem nebo s manželkou, nebo sám, v tichu svého pokoje tuto část z Písma svatého a dovolit, aby v Tobě působil ten Duch, který působil i při psaní biblických textů.
     Nespokojuj se pouze s poslechem druhých, ale osobně, podle svého charakteru a se svými současnými, konkrétními problémy okus a zažij Slovo Boží.
     Poznat Krista je možné jedině při kontaktu s Ním. S člověkem se seznámíš zejména, když si pro něj uděláš čas. A stačí jen několik slov Ježíše Krista, aby nás hluboce oslovila a proměnila náš život potom co otevřeme svoje srdce, přijmeme jeho slova a uvažujeme o nich ve svém srdci.
     Uvažuj o tomto úryvku bez předsudků. O chování té ženy, o postoji Šimona, o jednání a slovech Ježíše Krista. O tom, kdo je pro tebe Ježíš a jestli jsi Ho už poznal. Uvažuj o všem a otevři své srdce Slovu Božímu. Možná poznáš sebe v osobě hříšnice, která nalezla pravdu a tak hluboce se kaje? Nebo se možná uvidíš v osobě Šimona, který hledá pravdu, ve strachu se omlouvá a soudí? Nebo by jsi možná chtěl jako Ježíš pravdu přednést tak něžným a mocným způsobem?
     Abys to poznal na to potřebuješ čas. Nebude to ztracený čas. Ale čas, který jsi si vyhradil pro sebe v kontaktu s Tím, který dává odpovědi. Různá biblická zamyšlení tě obohatí a přiblíží ti text, ale jako o vínu nemůžeš mluvit dokud ho neokusíš, tak nemůžeš mluvit ani o bohatství Písma svatého dokud ho sám četbou nezažiješ. Plod tvého přátelení se a rozhovoru se Slovem Božím obohatí, jak Tebe tak i tvé blízké.
     Neboj se, zastav práce, nejdůležitější jsi ty Bohu a On čeká, abys k němu přišel, zastavil se, a setkal se s Ním v šepotu vlahého vánku…
(Napsal: fra Stanko, fra3)

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]