Další pouť "Netradičně do Svaté země" 21.6.2010
There are no translations available.

Po úspěšných letošních poutích vyhlašuje Centrum Vérité další poutě v termínech: 9. března až 20. března 2011 (přihlášky do 10. října 2010) a 30. března až 10. dubna 2011 (přihlášky do 10. listopadu 2010).

V případě zaplnění míst (49 + náhradníci) bude uzávěrka dříve.
Plány poutí jsou na internetu (www.verite.cz, sekce: cestovní agentura, Pouť do Svaté země). Bude navštíveno 50 biblických míst v Izraeli a Jordánsku; z toho 25 míst téměř neznámých organizátorům tradičních poutí a několik míst nově objevených. Na každém místě jsou sděleny stučné historické informace a důvody pro pravost místa. Pro zvýšení duchovního účinku jsou na 25 místech uvedeny zvukové nahrávky o příslušné události. Na některých místech je používána speciální vysílačka a rádia.
Cena této 12denní pouti, včetně všech doplatků a celodenní penze je asi 30.000 Kč, ale požadujeme jen 19800 Kč 290 euro. Rozdíl je financován z činnosti VÉRITÉ.
Program a přihlášku pošleme poštou nebo e-mailem.
Adresa: Centrum VÉRITÉ, Konviktská 16, 110 00 Praha 1. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Dotazy: 222 324 617 nebo 602 101 069 (dr. Mráček).
Cílem pouti je poznat pravá místa biblických událostí, prožít na nich autenticitu Kristova života, nadchnout se pro naplňování Božího řádu a tak získat sílu a požehnání do nastávajících těžkých let.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]