Svátek Těla a Krve Páně 3.6.2010
There are no translations available.

     Dnes Církev slaví slavnost nejsvětějšího Těla a Krve Kristovy. Katolíci slaví zvláštní slavností tajemství Boží přítomnosti ve svátosti eucharistie.


     Tímto svátkem slavíme Kristův velebný dar- svátost eucharistie, kterou Ježíš ustanovil při poslední večeři, kdy nám dal sám sebe za pokrm. Svatý Cyril Jeruzalémský píše: „V podobě chleba se ti dává Tělo a v podobě vína se ti dává Krev. Když přijímáš Tělo a Krev Kristovu začínáš s Ním mít jedno tělo a jednu krev.
Slavnost Těla a Krve Páně se nám snaží připomenout, že v tajemství svaté eucharistie je přítomen Bůh, ne symbolicky nebo domněle, ale skutečně a osobně.
     Kristus nás nechtěl nechat jako sirotky, proto dal svůj život za nás a daroval nám ve svátostech znamení své činorodé a skutečné přítomnosti.
     Jednou svátostí, která se zvláštním způsobem zdůrazňuje před ostatními je právě eucharistie. Všechny svátosti vyjadřují Ježíšovu přítomnost a činorodé působení mezi námi, ale skrze eucharistii se to děje zvláštním způsobem.
Ať bychom už jakkoli kritizovali současnou dobu, ona přesto volá po pozorném naslouchání tepu Kristova srdce. Náš svět si váží okamžiků meditace a tichého odevzdání. Svátost eucharistie je odpovědí na naši potřebu a naše hledání. Eucharistie, jako taková, není omezena pouze na pravé tělo a pravou krev Kristovu, ale zahrnuje celou osobu Ježíše Krista, kde jsou lidská a božská povaha nerozdělitelně spojené. A co víc, zahrnuje celé Kristovo lidství, celý jeho lidský život a celé Kristovo Božství. Celou jeho Božskou skutečnost. Mohlo by se dodat, že tu je přítomná celá Nejsvětější Trojice. Když se na to hledí reálně, možeme si povšimnout, jaká hloubka a jaké bohatství jsou skryté v té svátosti, která je mystérium, a jako taková je zanechána v nás, abychom do něj neustále vnikali. Tady naše bytost stojí před Milovaným. Zde se láska uskutečňuje v tichosti. On je zcela pro nás a my zcela pro Něj. Zde se naplňuje vztah mezi osobami.
     V přítomnosti před tou skutečností Nejvyššího Boha přítomného v malé Hostii, nejlépe odpovídá mlčení. I Maria mlčela před Ježíšem. Dovolme, abychom i my byli uchváceni tím mlčením, které nám přináší radost a mír.
Vyrůstejme v Něm a s Ním, jako dědici budoucího Vzkříšení, kdy Vzkříšený Ježíš zazáří i v nás.
(Napsal: fra Dalibor, 3.6.2010 )

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]