Vyšla nová kniha - Těžká léta před šťastnou dobou 2.8.2011

V 90. létech se zdálo, že svět je na rozcestí. V prvé polovině desetiletí ještě převládala euforie z pádu komunizmu a v druhé polovině bylo zřejmé, že vývoj spěje nezadržitelně ke spotřební ekonomice.

Zejména v zemích východního bloku – dříve s komunistickou ideologií – jsme začali prožívat stále větší honbu za osobním uspokojením. Tento trend ničil víru zákeřněji než komunistická ideologie. I v samotných církvích se hnaly kupředu liberální směry. Nicméně některá proroctví dávala naději ve zvrat vývoje, dokonce se, vlivem chybného překladu ze zjevení pro otce Gobbiho, očekávalo, že koncem tisíciletí zvítězí Neposkvrněné Srdce Panny Marie, což by oživilo ryzí křesťanství.

Na základě dlouhodobých studií pravých a nepravých zjevení jsme v 90. letech ve VÉRITÉ začali prosazovat názor, že k tomuto pozitivnímu zvratu dojít sice může, ale až koncem pontifikátu papeže, který přijde jako druhý po Janu Pavlu II. (dnes již můžeme říci: na konci pontifikátu papeže, který přijde po Benediktu XVI.). Tyto předpovědi jsme uveřejnili ve Zprávách z Medžugorje a ve čtyřech číslech Reginy v roce 1999. Ukázalo se, že Církev byla podle proroctví nástupem papeže Benedikta XVI. skutečně zpevněna.

Protože se v příštích letech očekávají velké zvraty a přírodní pohromy, připravili jsme na základě nastávajícího vývoje proroctví a předpovědí novou publikaci. Měla by vyjít v říjnu 2011. Jaký je její účel?

Jsou lidé, kteří, i když občas dojde k nějaké pohromě, jako např. nedávno v Japonsku, řeknou, že se to zase zklidní a nic zásadního se v budoucnu nestane. - Pro tyto lidi by publikace mohla být důvodem k zamyšlení.
Jiní lidé naopak očekávají vbrzku, třeba již v roce 2012, šokující zvratové pohromy. – Pro tyto lidi by publikace mohla být určitým zklidněním, i když v příštím roce k dalším pohromám patrně bude nadále docházet, ale kulminační bod nastane teprve později.
Další skupina lidí tuší, že ke zvratovým pohromám dojde, protože demoralizace světa pokračuje, ale po přečtení publikace si uvědomí, že pohromy je možné alespoň zmírnit. Ovšem to je možné jen zlepšováním morálky, zejména morálky založené na víře v Boha. - Takže publikace je může nadchnout k obrácení a tím i k vytvoření Boží ochrany v době pohrom pro jejich osobu, jejich rodinu, jejich město, stát a celou zemi. Z těchto důvodů bude publikace vydána.

V knize je uvedeno, že po pohromách nastane dosud nevídaná dlouhá šťastná doba. Čeká nás tedy, podle seriózních proroctví uvedených v publikaci, nádherná doba, jaká dosud na světě nebyla, ale nyní je nutné pracovat na zmírnění pohrom. Ta šťastná doba podle proroctví určitě brzy přijde, ale je otázkou, zda to bude s námi nebo bez nás.

 

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]