Úvod Medžugorje Aktuality z Medžugorje Poselství Matky Boží z 25.4.2013
Poselství Matky Boží z 25.4.2013 25.4.2013

„Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

 
 
 
 

2020 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]