Poselství Matky Boží z 25. května 2012 26.5.2012

„Drahé děti! I dnes vás volám k obrácení a svatosti. Bůh vám chce dát radost a mír skrze modlitbu, ale vy jste, dítka, ještě daleko, připoutáni k zemi a k pozemským věcem. Proto vás znovu vyzývám - otevřte svá srdce a pohled k Bohu a Božím věcem a radost a mír zavládne ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]