Mimořádné poselství skrze vizionáře Ivana z 20.5.2011 23.5.2011

V pátek 20. května 2011 měl vizionář Ivan zjevení ve 22 hodin na Podbrdu na místě zjevení. Po zjevení vyprávěl Ivan přibližně následující:

„Panna Maria se dnes večer zjevila radostná, veselá. Jako obvykle pozdravila: ,Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje.' Nato řekla:

'Dnes jako nikdy vás vyzývám k modlitbě. Vraťte modlitbu do rodin, děti moje. Satan chce ničit rodiny. Modlete se s dětmi. Nevpouštějte satana do rodin. Děkuji vám, že jste dnes přijaly moji výzvu.‘

Panna Maria se modlila nad námi nade všemi. Všem nám požehnala svým mateřským požehnáním, zvláště nemocným zde. Panna Maria se nějakou dobu modlila zvláště za mír ve světě. Potom jsem jí doporučil vás všechny, zvláště nemocné a vaše rodiny. Modlili jsme se s Pannou Marií a Ona se rozloučila a vzdálila se zpět do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže.“

 

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]