Poselství Matky Boží skrze Mirjanu z 2. července 2011 3.7.2011

„Drahé děti! Dnes vás zvu, kvůli vaší jednotě s mým Synem, k těžkému a bolestnému kroku. Zvu vás k úplnému přiznání a vyzpovídání hříchů, k očištění.

Nečisté srdce nemůže být v mém Synu a s mým Synem. Nečisté srdce nemůže přinést plod lásky a jednoty. Nečisté srdce nemůže dělat správné a spravedlivé věci, není příkladem krásy Boží lásky pro ty, kteří jsou kolem něho a kteří ji nepoznali. Vy, děti moje, se kolem mne shromažďujete plni nadšení, touhy a očekávání, a já prosím dobrého Otce, aby do vašich očištěných srdcí vložil skrze Ducha Svatého mého Syna, víru. Děti moje, poslouchejte mě, pojďte se mnou!“ 

/ Když Gospa odcházela, ukázala na levé straně tmu, a na pravé straně Kříž ve zlatém světle. /

 

 
 
 
 

2023 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]