Poselství Panny Marie předané vizionářkou Mirjanou 2. 8. 3.8.2011

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se znovu zrodily v modlitbě a skrze Ducha Svatého se s mým Synem novým lidem staly. Lidem, který ví, že když ztratí Boha, ztratil sebe. Lidem, který ví, že přes všechno trápení a zkoušky, je s Bohem jistý a spasený.

Volám vás, abyste se shromáždily do Boží rodiny a Otcovou silou abyste sílily. Jako jednotlivci, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce ovládnout svět a zničit ho. Ale podle vůle Boží, všichni společně s mým Synem můžete vše proměnit a uzdravit svět. Vyzývám vás, abyste se celým srdcem modlily za své pastýře, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.

 

 
 
 
 

2022 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]