Úryvek z nového rozhovoru s vizionářkou Vickou 23.5.2011

Úryvek z nového rozhovoru s vizionářkou Vickou

"Zdůrazňuji, že tato naše doba je skutečně doba nezměrných milostí Božích a že tuto dobu musíme zvláštním způsobem využít, poněvadž Bůh nás zve a dává nám mimořádné milosti."

Celý rozhovor s Vickou Mijatović-Ivanković uveřejníme v Regině č. 8 /2011.

Vicko, od toho dne uplynulo skoro 30 let a ty jsi jedna z vizionářek až dodnes. Jak se na této cestě cítíš?

Od těch prvních dní se toho mnoho událo a ještě mnoho se toho stane, než zjevení přestanou. Můj jediný postoj tenkrát a i dnes je, že prostě přijímám všechno, co Bůh i Panna Maria ode mne žádají. Že jim sloužím a že věrně předávám to, co nám dává. Zdůrazňuji, že tato naše doba je skutečně doba nezměrných milostí Božích a že tuto dobu musíme zvláštním způsobem využít, poněvadž Bůh nás zve a dává nám mimořádné milosti. Kdyby jenom svět chtěl pochopit, kolik milostí nám Bůh každodenně dává, mělo by to dnešní lidstvo mnohem snazší a krásnější. Kéž by svět chtěl pochopit, jak je život člověka i lidstva těžký, když je Bůh daleko, když se člověk oddává jenom tomuto materiálnímu světu. Je to Panna Maria, která o tom s námi neustále hovoří a přeje si, abychom se všichni vrátili na správnou cestu. Také proto přišla do Medžugorje, aby ukázala, jak velmi Bohu záleží na člověku i na celém lidstvu.

Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám?

Když Panna Maria hovoří o mládeži a o jejich rodinách, zní její poselství asi takto: „Drahé děti! To, co vám dnešní svět nabízí, je vesměs krátkodobé a pomíjivé. Tak můžete samy poznat a vidět, že ďábel využívá každý volný okamžik pro sebe. Snaží se dosáhnout svého cíle zvláštním způsobem skrze vás, poněvadž chce zničit vaše rodiny i domovy.

Ďábel tedy má svůj plán a ví, jak ho uskuteční, a je to pro něj snazší, poněvadž rodiny se už nemodlí. V rodinách již není místo pro Boha, pro svátosti, pro Boží slovo, pro Bibli. Panna Maria nám často říkala, že právě Bible má být na viditelném místě. Ovšem nejen na viditelném místě, Bible má být knihou, z níž denně čteme a rozjímáme, jak Bůh začal záchranu lidstva.

Tam, kde v rodinách není Boha, modlitby, rozhovoru, není ani lásky, a proto dochází k velkým sporům a k vlastnímu zničení tak mnoha mladých rodin. Příčinou pro to všechno je, že člověk zapomíná, že Bůh je věčná láska a pravda, jediný zdroj spásy. A jenom skrze jeho Syna může být člověk zachráněn. Ale to všechno závisí na svobodné vůli člověka. Bůh dal člověku svobodu a k ničemu ho nenutí, ale člověk sám rozhoduje o cestě, kterou chce jít, zdali s Bohem nebo bez něj.

 
 
 
 

2024 Vérité | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]